◎ สาระธรรม

สาระธรรม สัจจธรรมในพุทธศาสนา พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า ทั้งหลักปฏิบัติ เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม