การเลี้ยงดูบิดามารดา เป็น”ต้นของบุญ”

1339
views
การเลี้ยงดูบิดามารดา เป็น

“จุดเริ่มของบุญ” อยู่ที่ “มาตาปิตุ อุปัฏฐานัง” การอุปัฏฐากเลี้ยงดู บิดามารดา นี่เป็น “ต้นของบุญ”

เรา เลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้มีความสุขสบาย สมบูรณ์ตามสมควร ไปทำบุญกับพระกับเจ้านี่กิ่งก้านสาขามันหรอก ไม่ใช่รากเหง้าของมัน เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ เป็นรากเหง้า เป็นต้นของบุญ ไปทำบุญกับพระวัดโน่น วัดนี่ นี่มันกิ่งก้านสาขา มันไม่ใช่ต้น

การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ดีที่สุด อยู่ที่ตรงไหน พ่อแม่บอกว่า อย่านะลูก!

หยุดทันที อย่าฝ่าฝืน นี่! ตรงนี้ วิเศษที่สุด เราจะสามารถหาทรัพย์สมบัติมากองให้พ่อให้แม่ท่วมถึงบน
หลังคาบ้าน แต่เราขี้ดื้อ ไม่เชื่อฟังโอวาทคำสอนของท่าน ท่านไม่ยินดีหรอก

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

“การเลี้ยงดูบิดามารดาเป็น ต้นของบุญ”
(คติธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
ที่มาจาก พระอรหันด์ สายหลวงปู่มั่น

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร