คาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

230
views

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม: โต) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระภิกษุมหานิกาย เป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4-5

สมเด็จโต

สมเด็จพระพุฒาจารย์

คาถาสืบสร้างทางสวรรค์ – นิพพาน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)
หมั่นทานศีลภาวนา และระลึกถึง

พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิ โส ภะคะวา นะโม พุทธายะฯ

หมั่นภาวนา จะทำให้มีความสุข – อายุยืนและนิพพาน

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

การเริ่มต้นและวิธีการสวด

การเริ่มต้นสวดภาวนาให้หาวันดี คือวันพฤหัสบดี เป็นวันเริ่มต้น โดยน้อมนำดอกไม้ ธูปเทียน ถวายบูชา คุณพระศรีรัตนตรัย และดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธ์ ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถ้าที่วัดระฆังได้ก็ยิ่งดี

ถ้าไปไม่ได้ ก็ให้ระลึกถึงท่าน หันหน้าไปทางวัดระฆัง ก็ใช้ได้ เมื่อบูชาพระรัตนตรัย และดวงวิญญาณ ของเจ้าประคุณสมเด็จแล้ว จึงเริ่มต้นสวด โดยอ่านตามบทให้ได้ ๑ จบ ก็เป็นอันเสร็จพิธีเริ่มต้น

จากนั้นก็หมั่นท่องบ่อยๆ จนจำได้แม่นยำ ยิ่งคล่องก็ยิ่งดี ก่อนนอนทุกคืน สวดเสียหนึ่งจบ ถ้าจะเดินทางไปต่างถิ่น ก่อนจะไป ให้สวดภาวนาเสียหนึ่งจบ จึงบ่ายหน้าไปจะปลอดภัย นอนกลางคืนไม่สะดุ้งตกใจ หรือหวาดผวา เช้าตื่นมา จะทำน้ำมนต์ล้างหน้า ก็ให้จุดธูปเทียนบูชา ว่าพระคาถาเสียหนึ่งจบ นำน้ำไปล้างหน้า รดตัว จะมีกำลังใจ

จะทำมาค้าขาย ระลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จฯ ทำน้ำมนต์ ด้วยพระคาถานี้ นำไปพรมข้าวของจะขายดี จะมีพระของสมเด็จฯหรือไม่ก็ตาม สวดพระคาถานี้ ก็เท่ากับมีพระสมเด็จฯ ของท่านเหมือนกัน เจ็บไข้ได้ป่วย ทำน้ำมนต์ ด้วยพระคาถานี้ จะช่วยได้ไม่มากก็น้อย หมั่นภาวนาไว้ จะมีสุคติภูมิเป็นที่ตั้ง มีเหตุอันตราย จะทำให้แคล้วคลาดไป

ใครคิดร้ายก็แพ้ภัย เป็นของมีค่านับประมาณมิได้ เป็นสมบัติอันอมตะ ที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ใช้สวดภาวนา ป้องกันภัย

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร