ปภ.แนะการใช้สัญญาณไฟถูกวิธี ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน เช็กเลย!!

678
views
ปภ.แนะการใช้สัญญาณไฟถูกวิธี

ปภ. แนะการเปิดใช้สัญญาณไฟอย่า่งถูกวิธี ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ปลอดภัยในทุกการขับขี่ เปิดใช้สัญญาณไฟแบบไหนใช้เมื่อไร เช็กเลย!!

การเปิดใช้สัญญาณไฟ เป็นการสื่อสารให้ผู้ร่วมใช้เส้นทางทราบทิศทางการเดินรถ หากใช้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจสร้างความเข้าใจผิดและเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้

การเปิดใช้สัญญาณไฟรถ

ไฟเบรก

เปิดใช้เมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน และยังไม่มีรถมาจอดต่อท้าย เพื่อให้ผู้ขับรถคันอื่นทราบว่ามีรถจอด จะได้หยุดรถทัน

ไฟฉุกเฉิน

เปิดใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ อาทิ ประสบอุบัติเหตุ รถเสียหรือบริเวณที่แสงสว่างไม่เพียงพอ เพื่อเตือนผู้ขับรถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวัง จะได้เปลี่ยนช่องทางได้ทัน

ไฟสูง

เปิดเมื่อขับผ่านเส้นทางที่มืดมากแสงสว่างไม่เพียงพอ แต่หากมีรถขับสวนทางมาต้องเปลี่ยนใช้ไฟต่ำเพื่อป้องกันแสงไฟส่องตาผู้ขับขี่รถคันอื่น

ไฟเลี้ยว

เปิดใช้เมื่อเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องทางขอแซงหรือกลับรถ ให้สัญญาณล่วงหน้าในระยะไม่ต่ำกว่า 60 เมตร เพื่อให้ผู้ที่ขับรถตามหลังชะลอความเร็วหรือเปลี่ยนช่องทางได้ทัน

ไฟตัดหมอก

เปิดเมื่อขับรถผ่านเส้นทางทัศนวิสัยไม่ดี อาทิ ฝนตกหนัก หมอกควันปกคลุมเส้นทาง แต่ไม่ควรเปิดขณะมีรถขับสวนมาในระยะ 150 เมตร เพราะแสงฟอาจส่องตาผู้ขับขี่รถคันอื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร