อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567 มีวันใดบ้าง? รวบรวมไว้ให้ครบที่นี่

2729
views
ปฏิทินวันหยุด 2567

อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567

วันหยุด 2567 เพื่อเป็นการวางแผนล่วงหน้า เช็กชัดๆ วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดต่อเนื่อง มีวันไหนบ้าง รวบรวมไว้ให้ครบที่นี่

ปฏิทินวันหยุด 2567

วันหยุดเดือน มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 หยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันหยุดเดือน กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดเดือน เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 

วันหยุดเดือน พฤษภาคม 2567

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล, วันพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (สำนักพระราชวังจะกำหนดเป็นปี ๆ ไป)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันหยุดเดือน มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันหยุดเดือน กรกฎาคม 2567

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

วันหยุดเดือน สิงหาคม 2567

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช หรือ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุดเดือน ธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี