มาแล้ว!! ปฏิทินรวมวันหยุด 2563 มีวันใดบ้าง? มาเตรียมวางแผนไปพักผ่อนกัน

1919
views
ปฏิทินวันหยุดปี 63

วันหยุด เดือน มกราคม 2563

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่
(หากลาวันที่ 2-3 จะได้หยุด 6 วัน)
วันเสาร์ 25 มกราคม วันตรุษจีน

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

วันหยุด เดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

(หากลาวันที่ 7 จะได้หยุด 4 วัน)

สรงน้ำพระ

วันหยุด เดือน เมษายน 2563

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี
(หากลาวันที่ 3 จะได้หยุด 4 วัน)
วันจันทร์-วันพุธ ที่ 13-15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
(หากลาวันที่ 10, 16-17 จะได้หยุด 10 วัน)

วันหยุด เดือน พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล / วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
(หากลาวันที่ 5 7-8 จะได้หยุด 10 วัน)

วันหยุด เดือน มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(หากลา 1-2 , 4-5 จะได้หยุด 9 วัน)

 เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันหยุด  เดือน กรกฎาคม 2563

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา – วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
(หากลาวันที่ 3 จะได้หยุด 4 วัน)

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผาจันทร์จรัส เกาะวัวตาหลับ จ.สุราษฎร์ธานี

วันหยุด  เดือน สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

(หากลาวันที่ 10-11, 13-14 จะได้หยุด 9 วัน)

เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษฎร์ธานี

วันหยุด เดือน ตุลาคม 2563

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

(หากลาวันที่ 12 ,14-16 จะได้หยุด 9 วัน)

ปฏิทินรวมวันหยุด 2563

วันหยุด  เดือน ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
(หากลาวันที่ 4, 8-9, 11 จะได้หยุด 10 วัน)

ดอยอ่างขาง จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
(หากลาวันที่ 4, 8-9, 11 จะได้หยุด 10 วัน)

สำหรับวันหยุด 2563 ในส่วนของ”ราชการ”ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดเพิ่ม 1 วัน ทำให้ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นวันหยุดปีใหม่ยาวรวม 5 วัน

สินค้าแม่และเด็ก
ห้ามพลาด‼️ ของดี ราคาโดน ลองเข้าไปดูเลย