สงกรานต์เฮง “สรงน้ำพระ” ให้ถูกต้องตามประเพณี เพิ่มความมงคลให้กับตัวเองและคนในครอบครัว

3797
views
สรงน้ำพระ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย วันนี้ขอแนะนำวิธีเพิ่มความเฮง และความมงคลให้กับตัวเองและคนในครอบครัว เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ด้วยการทำสิ่งดีๆ เพิ่มความมงคลภายในบ้าน โดยการ “สรงน้ำพระ

สำหรับพิธีสรงน้ำพระในบ้าน เป็นพิธีกรรมที่เราควรทำเป็นประจำในวันสงกรานต์ ทั้งนี้การสรงน้ำพระ จะมีขั้นตอนการทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป หิ้งพระ และเปลี่ยนผ้าขาวรองพระ

สรงน้ำพระ

ขั้นตอนการทำความสะอาด และเตรียมสรงน้ำพระ

นำผ้าเช็ดหน้าใหม่ หรือฟองน้ำใหม่ มาเช็ดทำความสะอาดองค์พระ หากเป็นกรอบรูปพระ ให้ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว หากเป็นพระเครื่อง ควรจัดเก็บใส่กล่องไว้ให้เป็นระเบียบ

เมื่อทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป และองค์พระต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้อัญเชิญไว้ที่โต๊ะอื่น ๆ ก่อน ประดับโต๊ะด้วยดอกไม้หรือกลีบดอกไม้โรยสวยงาม เตรียมดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบ ขันเงินสำหรับใส่น้ำ

จากนั้นทำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชา

เตรียมน้ำโรยดอกไม้ และใส่น้ำอบ ลงในขันเงิน จากนั้นเริ่มสรงน้ำพระกันทั้งครอบครัว

สรงน้ำพระ

คำกล่าวขอขมา

การขอขมาก่อนทำความสะอาดหิ้งพระ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นโทษภัย เริ่มจาก ตั้งนะโม ๓ จบ และกล่าวคำขอขมาดังนี้

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต

คำแปล : กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ ที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

จากนั้นจึงค่อยอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งสรงน้ำ ณ ที่กำหนดต่อไป

สรงน้ำพระ

บทสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระ

น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูป ควรเป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์ สามารถดื่มกินได้ โดยจะผสมเครื่องปรุง เช่น ผงขมิ้น แป้ง น้ำอบไทย และกลีบดอกไม้ เป็นต้น เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ ให้เริ่มตั้งนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัทวะโท นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

คำแปล : เดชะ ข้าสรงน้ำ พระชุ่มฉ่ำตลอดกาล ทุกข์โศก โรคภัยพาล อันตรธาน เป็นสุข เทอญ

ง่ายไหมล่ะคุณๆ เพียงเท่านี้ เราก็มีความสุขแล้ว แถมยังได้ทำความสะอาดพระ เพิ่มความมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวรับวันปีใหม่ไทยด้วย