พ่อท่านเนียม วัดบางไทร นครศรีธรรมราช “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง”

23587
views
พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

ประวัติ พระครูไพศาลวิริยกิจ พ่อท่านเนียม ฐิตธมโม เจ้าอาวาสวัดบางไทร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร เดิมชื่อนิยม แก้วเถื่อน เกิดวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๙ เกิดที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายสิน มารดาชื่อ นางทองหวาน นามสกุล แก้วเถื่อน โยมบิดามีอาชีพ ทำนาและเป็นหมอแผนโบราณ มีความเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์ ตลอดจนภาษาไทยและขอมเป็นอย่างดี จึงทำให้พ่อท่านเนียมได้รับการถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ จากโยมบิดามาเป็นอย่างดี

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

พออายุได้ ๑๗ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดป่าระกำล่าง ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง มีเจ้าอธิการเพชร ถาวโร เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ บวชแล้วอยู่จำพรรษากับเจ้าอธิการเพชร ถาวโร ศึกษาภาษาไทย ภาษาขอมจนแตกฉาน เมื่ออายุ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทที่วัดปากแพรก ต.ปากแพรก มีท่านพระครูสุกกธรรมวโรภาส หรือพ่อท่านพ่อขาว เจ้าอาวาสวัดปากแพรก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการคลิ้ง สุมโน วัดปากแพรก เป็นพระกรรมวาจารย์ เมื่อวันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปี ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๘ นามฉายา “ฐิตธมโม”

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

ซึ่งพ่อท่านขาว พระอุปัชฌาย์ของท่าน เป็นพระเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีวาจาสิทธิ์ เชี่ยวชาญทางไสยศาสตร์และแพทย์แผนโบราณ รักษาคนบ้าให้หายได้ พ่อท่านขาวได้สอนวิธีปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นผลให้พ่อท่านเนียม ประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

โดยเมื่อบวชแล้วกลับมาจำพรรษากับเจ้าอธิการเพชร ถาวโร จนในปี พ.ศ.๒๔๘๐ เจ้าอธิการเพชร เจ้าอาวาสวัดป่าระกำล่าง ถึงแก่มรณภาพ คณะสงฆ์จึงแต่งตั้งให้พ่อท่านมุ่ย จนทสุวณโณ มาป็นจ้าอาวาสวัดป่าระกำล่างแทน พ่อท่านมุ่ย ท่านมีสหธรรมมิกอยู่ ๒ รูป คือ พ่อท่านจีด วัดถ้ำเขาพลู จังหวัดชุมพร และท่านศักดิ์ ซึ่งเป็นชาวบ้านสุขี หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

ซึ่งพระอาจารย์ทั้ง ๓ เห็นพ่อท่านเนียมมีอัธยาศัยเงียบขรึม คร่ำเคร่งในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ท่านทั้ง ๓ จึงได้ร่วมกันถ่ายทอดวิชาไสยศาสตร์ต่าง ๆ ให้พ่อท่านเนียมจนหมด และเมื่อตรวจสอบพลังจิตของพ่อท่านเนียมแล้วก็ยอมรับว่าพ่อท่านเนียมประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังหนุ่ม

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

พ่อท่านเนียม ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในผ้าเหลือง ท่านไม่เคยสะสมทรัพย์สินใดๆ เลย และเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่สูงยิ่งรูปหนึ่งในภาคใต้ จนได้รับฉายาเป็น “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง”

แม้ญาติโยมจะบริจาคให้เป็นการส่วนตัวมากสักท่าไหร่ พ่อท่านเนียมท่านจะนำมาสร้างเสนาสนะต่างๆ ในวัดจนหมด พ่อท่านเนียมท่านมีลูกศิษย์ทั่วประเทศ รวมทั้งชาวต่างประทศ เช่น ชาวพุทธในมาเลเซีย สิงคโปร์ ก็เคารพศรัทธาพ่อท่านเนียมป็นจำนวนมาก

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

ณ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ก่อนที่พ่อท่านเนียมจะละสังขาร ได้มีพระครูวิสุทธิบุญดิตถ์ หรือ “หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ” เจ้าอาวาสวัดไสหร้า อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สหธรรมมิกของพ่อท่านเนียม เดินทางมาเยี่ยม โดยไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อน จนมีการวิพากษ์วิจารณ์

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร

และเชื่อว่า พ่อท่านเนียม และพ่อท่านนวล ได้ส่งกระแสจิตถึงกัน โดยหลังจากพ่อท่านนวล เดินทางกลับไม่กี่นาที พ่อท่านเนียมก็ละสังขารอย่างสงบ เวลา ๑๖.๑๐ น. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ สิริอายุของท่าน ๙๔ ปี ๕ เดือน ๑๙ วัน พรรษาที่ ๗๗

ภาพ ๓ อริยสงฆ์เมืองคอน

พ่อท่านเนียม วัดบางไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อท่านสังข์ วัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อท่านนวล วัดไสหร้า จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบคุณเจ้าของรูปภาพ-ข้อมูล