คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ?

4263
views

ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อยากเป็นผึ้ง หรือ แมลงวัน คุณเป็นคนเลือกเอง

คนเราถ้าศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอก

คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น เพราะ…

ผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมขี้ แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้ง

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง” คุณจะมี… “สังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี” คุณจะ “มีความสุขมากยิ่งขึ้น”

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้

คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน ชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาว ปฎิบัติธรรม

ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น

เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจ ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา

แมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก มันชวนกันไปกินแต่ขี้ กินแต่ของเน่าเสีย

เช่นเดียวกัน คุณก็ไม่เคยเห็น… ผึ้ง ชวนกันไปกินขี้ กินของเหม็นๆ เหมือนกัน พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันคิดเหมือนกัน ไม่มีใครตักเตือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกัน

ปฎิบัติธรรม

ถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้ เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน…มันคบกันไม่ได้หรอก

เชื่อไหมว่า… คุณคือค่าเฉลี่ยนคน ๕ คน ที่คุณคลุกคลี และ ใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด

ลองมองดู ๕ คนในชีวิต ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันซิ คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย

ถ้าคุณอยู่กับใคร…? คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น อยากเป็นผึ้ง หรือ แมลงวัน คุณเป็นคนเลือกเอง

สิริทัศน์ สมเสงี่ยม

ขอบคุณแหล่งที่มา : bitcoretech.com