“พระพุทธสิหิงค์” วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

4690
views
วัดอินทคีรี

“พระพุทธสิหิงค์” วัดบ้านนา หรือ วัดอินทคีรี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

#พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช วัดอินทคีรี ตั้งอยู่ที่ บ้านนา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จากรูปแบบทางศิลปะของแหล่งศิลปกรรมที่ปรากฏ น่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ –๑๔ และต่อเนื่องมาในสมัยทางอยุธยา จากการพบพระพุทธรูปศิลปะภาคใต้ ภายในวัดอินทคีรี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษ ที่ ๑๒ –๑๔

พระพุทธสิหิงค์ วัดบ้านนา

พระพุทธรูปประทับนั่ง ทำด้วยสำริด เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร บนฐานทรงสูง เป็นศิลปภาคใต้ในสกุลช่างนครศรีธรรมราช เรียกว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระขนมต้ม มีพระพักต์ ค่อนข้างกลม เป็นพระคู่วัดมาช้านาน ตั้งแต่สมัยโบราณ ทาง วัดอินทคีรี เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี..

พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี

พระพุทธสิหิงค์ วัดอินทคีรี

เครดิตแหล่งข้อมูล : วัดยางใหญ่ นครศรีธรรมราช