หยุดชะตากรรม “อาภัพอับโชค” วิธีแก้กรรม เงินขาดมือ ชักหน้าไม่ถึงหลัง

8568
views
หยุดชะตากรรม อาภัพอับโชค

เห็นคนอื่นเขามีโชคมีลาภอยู่เป็นประจำแต่ตัวเรากลับไม่มีอย่างผู้อื่น บางคนอาจจะไม่ได้เป็นคนดีหรือแม้แต่ทำงานเก่งกาจอะไรเลย แต่ทำไมเขาจึงได้ดีมีโชคหรือมีคอยช่วยเหลือเขาตลอดเวลา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะบุญเก่าของเขาที่สะสมเอาไว้เมื่อในภพชาติก่อน พอมาในชาตินี้บุญนั้นย้อนกลับมาส่งเขา

พระประธานในโบสถ์วัดบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม

ดังนั้นหากต้องการประสบกับโชคลาภก็ต้องปฏิบัติตนแก้ไขกรรมใหม่ให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรม เร่งสร้างความดี สร้างบุญเสียเพราะบุญเป็นตัวการสำคัญ เป็นเหตุโดยตรงที่จะทำให้มีโชคลาภซึ่งเป็นผลของบุญ พระพุทธเจ้า ตรัสว่า โลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญ ทุกอย่างเป็นไปเหตุ มีสิ่งนั้นจึงมีสิ่งนี้ ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้กระทำและกรรมเป็นผู้จัดสรรไว้แล้วเท่านั้น

ทำบุญทำทานด้วยหลักแห่งการทำทานที่บริสุทธิ์ โดยที่ทานนั้นขอให้มุ่งหวังเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ หรือเป็นทานที่เป็นไปเพื่อส่วนรวมเช่น การร่วมถวายผ้ากฐินผ้าป่า หรือว่าร่วมสร้างร่วมบริจาคปัจจัยให้เป็นประโยชน์แก่วัด ชักชวนคนให้มาทำบุญ และเลือกคบแต่คนดีเป็นกัลยาณมิตรที่จะช่วยเกื้อกูลกันได้ ทำทานด้วยการเติมน้ำมันตะเกียง ปิดทองหลังองค์พระ จากนั้นให้ทำการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

อธิษฐานที่หน้าโบสถ์

โดยนำเหรียญ ๑ บาท ๒ บาท ๕ บาทหรือ ๑๐ บาท แล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ ที่มีพระประธานแล้วขอบารมีพระก่อน ระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นหนี้สินในอดีต!! จงหลุดพ้นเพราะเราได้เกิดมาในชาติใหม่แล้ว แล้วอธิษฐานว่า

ขออานิสงส์การทำบุญในครั้งนี้ จับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไป ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเข้าพระนิพพาน

หากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี หรือจากการประกอบอาชีพ…………จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ ( ชื่อพระประธาน)……ขอให้…….(หลวงพ่อในวัด) และพระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพพยานว่าลูกมาขออโหสิกรรม

หยุดชะตากรรม

จากนั้นนำเหรียญทั้งหมดใส่ตู้หรือบาตรพระจนหมด  ต่อด้วยบทสวดอธิฐาน ขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

“กรรม ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรต่อกันและกันเลย

แม้แต่ กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วย อานิสงส์ แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจน วงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ เทอญ”

**แบ่งปันบุญกุศลนี้ ให้คนที่คุณรัก ชีวิตคุณจะดีขึ้นทันที**

หยุดชะตากรรม
……………………..
แต่อย่างไรก็ตาม ควรรู้จักวางแผนการเงินให้ดี รู้จักความต้องการของตัวเอง ตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงิน หากคุณไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคต ถึงแม้ว่าคุณจะหาเงินมาได้มากมายก็ตาม ควรใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนที่เหลือคุณควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุน หรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่คุณจำเป็นในอนาคต พึ่งระลึกไว้ว่าที่เราหาทรัพย์มานั้นก็เพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้ว ทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่า หาประโยชน์ไม่ได้