#เมืองคอน จัดกิจกรรมครบรอบ 150 ปีชาตกาล “อาจารย์มั่น ภูริทัตโต”

1908
views
150ปีชาตกาล’หลวงปู่มั่น‘

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

150ปีชาตกาล’หลวงปู่มั่น‘

วันนี้ (20 ม.ค.63) ที่ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ของอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ. 2563 -2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ (20 ม.ค.63) โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ฟังเทศน์ฟังธรรม

150ปีชาตกาล’หลวงปู่มั่น‘

ทั้งนี้ ในปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของท่านจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

150ปีชาตกาล’หลวงปู่มั่น‘

150ปีชาตกาล’หลวงปู่มั่น‘

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ..

– ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช