ครม.แจกของขวัญปีใหม่ ทำรากฟันเทียมฟรี แจกคูปองรักษา แผลป่วยเบาหวาน

1171
views
แจกอีก

ครม.แจกของขวัญปีใหม่ ผู้มีรายได้น้อยทำรากฟันเทียมฟรี – แจกคูปองรักษาแผลเรื้อรัง-เบาหวาน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า “ปีใหม่นี้กระทรวงอว.ร่วมส่งความสุขและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย ด้วยการมอบนวัตกรรมสุดพิเศษสำหรับคนไทยและเกษตรกรไทย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนและคนไทยเข้าชมฟรีกับพิพิธภัณฑ์และสถาบันของหน่วยงานในสังกัด เพื่อปลูกฝังรากฐานเยาวชนไทยและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอันจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศ”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบคูปองฟรี จำนวน 10,000 ใบ เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานด้วยนวัตกรรมไทย โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ยากไร้และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโรงพยาบาลที่ให้บริการเครื่องไบโอพลาสมา 14 แห่งทั่วประเทศ (รักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรัง)

ได้แก่ ภาคกลาง : 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 4. โรงพยาบาลบ้านเเพ้ว 5. โรงพยาบาลราชวิถี 6. โรงพยาบาลชลประทาน 7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8. โรงพยาบาลสระบุรี ภาคเหนือ : 1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2. โรงพยาบาลนครพิงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 1.โรงพยาบาลศรีสะเกษ ภาคตะวันออก : 1. โรงพยาบาลวัดญาณสังวรวราราม ภาคใต้ : 1. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขวัญปีใหม่คนไทย

บริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ จำนวน 4,000 ราก และ ฟรี! ฝังรากฟันเทียม จำนวน 4,000 ราก สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) ฝังรากฟันเทียม เพื่อช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาส เนื่องจากปกติการรักษารากฟันมีราคาค่ารักษาค่อนข้างสูงถึงประมาณ 50,000-100,000 บาทต่อราก ทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่สามารถเข้าถึงการฝังรากฟันเทียมได้

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.tcels.or.th
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcels.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด