รวมเบอร์สายด่วน เบอร์โทรฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย มีไว้อุ่นใจกว่า

3143
views
รวมเบอร์สายด่วน

รู้เบอร์โทรฉุกเฉิน หากเกิดอะไรขึ้นสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ส่วนมีเบอร์อะไรบ้างนั้น อ่านแล้วแคปเก็บไว้ในมือถือได้เลย

เบอร์โทรฉุกเฉิน

เบอร์โทรฉุกเฉิน รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉิน เหตุด่วนเหตุร้าย หรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เบอร์หน่วยงานหรือสถานที่ราชการจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาล ถือเป็นช่วงวันหยุดยาว บางคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหากมีเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินก็สามารถทำให้อุ่นใจได้

รวมเบอร์สายด่วน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน-ด่วนเหตุร้าย

– แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
– แจ้งไฟไหม้-ดับเพลิง โทร. 199
– ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
– สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
– ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
– กองบังคับการปราบปราม โทร. 1195
– อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
– สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร. 1199
– กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร. 02-241-2051
– กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
– ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
– กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
– สถานีวิทยุ จส.100 โทร. 1137
– สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644

รวมเบอร์สายด่วน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย

– ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
– ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
– หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
– ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
– ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
– สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
– ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192

รวมเบอร์สายด่วน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทางการแพทย์

– สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
– ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
– สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
– สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
– สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
– สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

– การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
– การประปานครหลวง โทร. 1125
– การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
– ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460

รวมเบอร์สายด่วน

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานราชการ

– ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
– วุฒิสภา โทร. 1102
– กรมศุลกากร โทร. 1164
– สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
– สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร. 1171
– ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
– สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 1362
– สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
– สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
– กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
– สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
– กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
– ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
– กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
– กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
– ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
– ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
– กรมการจัดหางาน โทร. 1694
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
– กรมสรรพสามิต โทร. 1713
– กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร