งานนี้เนื้อคู่มาแน่ๆ เรื่องความรักต้องไหว้ขอพรที่ หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช

3172
views
ขอพรเรื่องความรัก

เตรียมสละโสด!งานนี้เนื้อคู่มาแน่ๆ ไหว้ขอพรเรื่องความรัก พระศิวะ หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่าพระอิศวร นั้น นอกจากจะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล แล้ว พระองค์ทรงเป็นเทพที่ประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใดประพฤติตัวเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้ว ปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็มักประทานพรที่ต้องการให้

หอพระอิศวร

หอพระอิศวรเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวนิกาย บูชาพระอิศวรหรือพระศิวะเป็นใหญ่เหนือเทพองค์อื่น ๆ ในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระอิศวร ภายในยังประดิษฐานเทวรูปสำริดอื่น ๆ เช่น พระศิวะนาฏราช (เต้นรำ), พระอุมา, พระคเณศและรูปหงส์

หอพระอิศวร

ปัจจุบันเทวรูปได้นำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ที่อยู่ในหอพระอิศวรขณะนี้เป็นเทวรูปจำลองทั้งสิ้น หอพระอิศวรจะสร้างมาแต่ครั้งใดนั้นไม่ปรากฏชัด เข้าใจว่าคงสร้างรุ่นเดียวกับหอพระนารายณ์ ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่เจริญควบคู่มากับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครศรีธรรมราช

พระนารายณ์

พระนารายณ์ หรือ พระวิษณุ เทพเจ้า 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวรพระนารายณ์ถือเป็นพระผู้สงวนปกป้องรักษาโลก เมื่อเกิดเหตุเภทภัยต่างๆพระนารายณ์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญเสมอ

หอพระนารายน์

หอพระนารายน์ ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับหอพระอิศวร คนละฟากของถนนราชดำเนินในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเทวสถานของพรามณ์ ลัทธิไวษณพนิกาย ซึ่งนับถือพระนารายน์เป็นเทพสูงสุด มีเทวรูปพระนารายน์อายุประมาณ พุทธศัตวรรษที่ 10-11 ประดิษฐานอยู่เทวรูปองค์นี้เป็นเทวรูปศิลปแบบอินเดียที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้พบ ปัจจุบันได้ย้ายไปเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานนครศรีธรรมราช

หอพระนารายณ์ โบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย บูชาพระนารายณ์ เป็นใหญ่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ เป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์อีกแห่งหนึ่ง อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหอพระอิศวร อาคารหอพระนารายณ์เดิมไม่สามารถสืบทราบรูปแบบได้ สิ่งสำคัญที่พบภายในหอพระนารายณ์ได้แก่เทวรูปพระนารายณ์สลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาทรงสังข์ ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช โบราณวัตถุที่ตั้งอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือเทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณสถานคดีแถบอำเภอสิชล

– ขอบคุณเจ้าของภาพ