นี่คือความจริงวันนี้.. คนไทยเกินครึ่ง มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 3,000 บาท

1093
views
เงินติดบัญชี

(21 ธ.ค.62) น.ส.อัจจนา ล่ำซำ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย ด้านเครือข่ายวิจัยและการสื่อสาร สถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ เปิดเผยผลการศึกษาเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของประชาชน ร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ณ มิถุนายน 2560 พบว่า คนไทยมีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด 12 ล้านล้านบาท (ไม่รวมเงินฝากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ) อยู่ใน 80.2 ล้านบัญชี หรือคิดเป็นจำนวนผู้ฝากเงิน 37.9 ล้านคน

โดยเงินฝากกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา โดยผู้มีบัญชีเงินฝากสูงสุด 0.2% มีเงินในบัญชีเกิน 10 ล้านบาท และ ผู้มีเงินฝากมากที่สุด 10% มีเงินฝาก 93% ของเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด ขณะที่ 56% มีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท และ 32.8% มีเงินในบัญชีไม่ถึง 500 บาท

เงินติดบัญชี

ทั้งนี้ เงินในบัญชีจะเพิ่มขึ้นตามอายุ เช่น กลุ่ม 15-25 ปี มีเงินเฉลี่ยนอยุ่ที่ 947 บาท และกลุ่มเกษียณ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,445 บาท และผู้ชายมีการฝากเงินน้อยกว่าผู้หญิงเท่าตัวในทุกช่วงอายุ ค่าเฉลี่ยผู้หญิง 4,407 บาท ผู้ชาย 2,524 บาท เป็นเพราะมีการวางแผนทางการเงินมากกว่า และผู้ชายที่แต่งงานแล้วมักให้ผู้หญิงเป็นคนเก็บเงิน

สำหรับจังหวัดที่มีเงินอยู่ในบัญชีน้อยที่สุด คือ จังหวัดภาคอีสาน บึงกาฬ หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส และปัตตานี มีเงินฝากไม่เกิน 1,400 บาท และเงินฝากส่วนใหญ่ อยู่ในบัญชีออมทรัพย์

จากข้อมูล สถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ และสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แนะนำให้ภาครัฐ สนับสนุนการออมของคนไทยเพิ่มขึ้น ด้วยการให้ความรู้ด้านการออมเงิน และนำเงินไปฝากไว้ในช่องทางที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ การลงทุนในกองทุนฯ เป็นต้น

ข่าวต้นฉบับ