‘บ้านนาสาร’ สุราษฎร์ฯ ปลูกกระท่อมได้ไม่ผิดกฎหมาย!

21598
views
ปลูกกระท่อมได้

สายเขียวรุ่นใหญ่เฮ!! ป.ป.ส.เผยปลดกระท่อมพ้นบัญชียาเสพติดแก้กฎหมายแค่ฉบับเดียว ล่าสุดอนุญาติชาวบ้านนาสาร สุราษฎร์ปลูก-ครอบครองบ้านละ 3 ต้น ใช้ธรรมนูญตำบลควบคุม ติดคิวอาร์โค้ดทุกต้น ปลูกเกินทำลายทันที

 ปลูกกระท่อมได้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส)-20 ธ.ค.62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) เปิดเผยว่า คณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดพืชกระท่อมยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อดี-เสียของการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีแนวโน้มสูงว่าจะมีการยกเลิก

หากยกเลิกจริงต้องมีการแก้ไขกฎหมายในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข คือ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษปี 2522 ฉบับเดียว แต่ในส่วนกฎหมายของป.ป.ส.ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมเนื่องจากร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ออกมานั้นเอื้อต่อการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดโดยเฉพาะกระท่อมได้อยู่แล้ว

 ปลูกกระท่อมได้

นายวีรพล ใจจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันติดตามและตรวจสอบการปลูกพืชเสพติด (สพส.) กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ป.ป.ส.ได้ทำโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทดลองวิจัยการใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจำวัน

โดยชาวบ้าน 6 หมู่บ้านได้รับอนุญาตให้มีพืชกระท่อมไว้ในครอบครอง โดยที่ผ่านมาได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพืชกระท่อมในวิถีชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยปลูกในพื้นที่ควบคุมจำนวน 1,578 ต้น จาก 655 ครัวเรือนต่อมาเกิดปัญหาท่วมทำให้ต้มกระท่อมบางส่วนตายจึงเหลือแค่ 1,450 ต้น

ซึ่งต้นกระท่อมทั้งหมดได้มีการขึ้นทะเบียนและจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดเพื่อทำเป็นฐานข้อมูลไว้แล้ว ซึ่งหากมีการปลดล็อคกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ป.ป.ส.ก็จะประกาศให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งสามารถเสพกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และสามารถใช้พืชกระท่อมในวิถีชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อออกไปกรีดยาง หรือเคี้ยวเพื่อรักษาโรคบางชนิด

 ปลูกกระท่อมได้

นายวีรพล กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวจะมีการจัดทำธรรมนูญตำบลเพื่อควบคุมพืชกระท่อม โดยป.ป.ส.อนุญาตให้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชกระท่อมได้ครอบครัวและไม่เกิน 3 ต้น ติด QRCODE ทุกต้น หากปลูกเกินที่กำหนดไว้จะต้องตัดทำลายทิ้ง ไม่มีการตัดหรือปลูกใหม่

โดยจะมีคณะกรรมการออกสำรวจพืชกระท่อมทุก 3 เดือน ตามทะเบียนควบคุมพืชกระท่อม มีการกำหนดพื้นที่ให้เสพใบกระท่อมโดยเฉพาะ รวมทั้งห้ามเยาวชนนำกระท่อมไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้เป็นส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษ ประเภท สี่คูณร้อย และในกรณีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เช่นยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา จะไม่ให้การช่วยเหลือในทุกด้าน

ดูข่าวต้นฉบับ