อัพเดท ! เปิดคุณสมบัติ ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่

4660
views
“บัตรคนจน” รอบใหม่

เปิดคุณสมบัติ คนมีสิทธิ์ลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ คนมีแล้ว เสี่ยงถูกคัดออก

สำหรับใครที่เฝ้ารอ “บัตรคนจน” รอบใหม่อยู่นั้น ขอบอกว่า การรอคอยของคุณใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เพราะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเดือน ม.ค.ที่กำลังจะถึงนี้

บัตรคนจน

ส่วนคนจนไม่จริง ต้องขอกระซิบว่า งานนี้มีร้อนๆ หนาวๆ แน่นอน เพราะรัฐบาลเตรียมคัดคนจนไม่จริงออก ส่วนใครจะอยู่ ใครจะไป ทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ ไล่เรียงมาให้คุณ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดลงทะเบียนรอบใหม่

บัตรคนจน

การลงทะเบียนรอบใหม่ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจำนวน 14.5 ล้านคน ซึ่งจะต้องแสดงตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันสิทธิ์ (หากพบว่า จนไม่จริง จะต้องถูกคัดออก และหากคัดกรองได้มาก ก็จะเหลืองบประมาณที่สามารถมาจัดสวัสดิการได้เพิ่มเติม)

2. สำหรับคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการลงทะเบียน เพื่อขอรับบัตร สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่

 บัตรคนจน รอบใหม่

– สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
– ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ (ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท)
– รายได้ต่อครัวเรือน จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วย
ผู้ใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ (หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
– ผู้ใดถือบัตรเครดิต จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ (ตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อเดือน)

บัตรคนจน

หมายเหตุ : นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้น ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น การมีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง, ที่ดิน เป็นต้น.

ดูต้นฉบับ