“พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร” ใช้ภาวนาเป็นประจำมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

27641
views
พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

“พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร”พระคาถานี้เป็นคาถาที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ใช้ภาวนาเป็นประจำมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงฯ พุทธานุภาพ ครอบจักวาล

ตั้งนะโม3จบ แล้วภาวนา พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร ดังนี้

 พระพุทธเจ้าชนะมาร

ปัญจะมาเรชิโนนาโถ ปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง

(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาพระพุทธองค์ ผู้ทรงชนะมารทั้งห้า ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาวิมุติ)

จตุสัจจังปกาเสสิ ธัมมจักกังปวัตตะยิ

(ผู้ทรงประกาศอริยสัจสี่ ผู้ยังให้พระธัมมจักรให้หมุนไป)

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โหตุเมชยมังคะลัง

(ด้วยการกล่าวสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ)

 พระพุทธเจ้าชนะมาร

พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร หมั่นภาวนาเป็นประจำสามารถใช้เป็น คาถาชนะคู่แข่ง จะเป็นมงคลกับชีวิต น้อมรำลึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มงคลสูงยิ่ง นักแลฯ

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต