ไม่ว่าง!! ไม่มีเวลาไปทำบุญ ให้สวดมนต์บทนี้…ศักดิ์สิทธิ์มาก.!!!

6229
views
หาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้สวดมนต์บทนี้

ไม่ว่าง!! ไม่มีเวลา หรือหาเวลาทำบุญไม่ได้ ให้ สวดมนต์บทนี้….!!! (เป็นบทสวดเพื่อให้มีสติ ให้ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้) 

บทสวด อิติปิโส เท่าอายุ +๑ (บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ เป็นบทสวดเพื่อให้มีสติ ให้ตั้งมั่น และแก้เคราะห์ที่ไม่ดีได้)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

เป็นบทสวดสรรเสริญ พระพุทธคุณ ให้สวดตามจำนวนอายุเรา+๑ เช่นอายุ ๒๐ ก็สวด ๒๑ จบ

บทสวดนี้ นอกจากแก้เคราะห์สำหรับคนที่เห็นว่าพื้นดวงไม่ค่อยดีและรู้สึกเกิดความวิตกกังวล ไม่สบายใจ หาเวลาไปทำบุญไม่ได้ ก็ให้สวดบทนี้ ได้ทุกวันก็ยิ่งดี

ส่วนใครที่ดูแล้ว ดีอยู่แล้ว ก็สวดเพื่อให้พื้นดวงดียิ่งขึ้น เสริมสร้างบารมีให้ตนเองดีขึ้นยิ่งๆ…

และ บทสวดนี้ ใครที่จิตอ่อน นอนไม่ค่อยหลับ หรือคิดว่ามีผีอำ หรือเห็นอะไรที่เป็นวิญญาณ ก็ให้สวดบทนี้ไปเรื่อยๆ ครับ จะหลุดจากอาการที่ว่าได้…

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
คาถาบริกรรมและปฏิบัติเพื่อปลดหนี้  ต่อเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่อดีตชาติ

ต่อด้วยคาถาปลดหนี้ปลดกรรม เนื่องจากเราทุกๆคนเคยมีหนี้สิน (หนี้กรรม) มาตั้งแต่อดีต ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา พอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่า เกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทอง เสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมา เช่นมีผู้มาขอยืมไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์ โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิด เสียหาย บางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วไม่ได้เงิน บางคนโดนโกงแชร์ ฯลฯ

ท่อง นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

แล้วพูดตามนี้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพ เจ้า (ชื่อ…นามสกุล….) ได้ติดหนี้ท่านเท่าใด เวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่เจตนา ข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทยอยใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมด และขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ…

(เวลาหยอดเหรียญ ให้บริกรรมขอความที่กล่าวไว้ข้างต้น…แล้วให้ถือเหรียญ ๑ บาท กำไว้ในมือ พูดเสร็จแล้ว ให้เอาเหรียญ ๑ บาทหยอดกระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวันจนครบ ๔ เดือน แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญ-ทำทาน ห้ามนำไปใช้ซื้อของกลับมาใช้)

ขอให้ท่าน…ทำตอนเข้าก่อนจะใช้เงินต่างๆในทุกๆวัน

ธรรมทาน