คำสั่งสอนของคนเฒ่าคนแก่ “คนเนรคุณคน ทำอะไรก็ไม่เจริญ”

13610
views
คนเนรคุณคน

คนที่มีบุญคุณกับเรา , ช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ก็เหมือนกับ “เราเป็นต้นไม้” และ “เขาก็เป็นรากของต้นไม้” ถ้าเราไม่บำรุงราก แถมยังทำลายรากของตัวเอง เราที่เป็นต้นไม้จะเจริญเติบโตได้หรือเปล่า

ช่วยเหลือ

ความ “กตัญญู” นั้นเป็นสัญญาณบ่งบอกของความดี การ “เนรคุณ” ผู้มีพระคุณคือการกระทำที่ชั่วช้าในสังคม

ไม่มีใครที่อยากจะช่วยคนที่ไม่รู้บุญคุณคนหรอก เพราะต่อให้ทำดีกับคนประเภทนี้ยังไง สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย

บางครั้งอาจจะสูญเสียมากกว่าที่จะได้รับก็เป็นได้ แตกต่างจากคนที่กตัญญูรู้จักบุญคุณคน ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน

ก็มีแต่คนอ้าแขนรับพร้อมช่วยเหลือเสมอ เพราะคนแบบนี้มักจะทดแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเมื่อมีโอกาส

ให้ ช่วยเหลือ

แตกต่างจากพวกชอบเนรคุณคนที่ไม่คิดจะตอบแทน แถมยังแว้งกัดอีกด้วย

เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จได้

หากเป็นคนเนรคุณบุญคุณคนอย่างแน่นอน เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ผู้นำ

ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวได้ คนที่รู้จักทดแทนบุญคุณคน มักจะได้รับโอกาสอยู่เสมอ

แตกต่างจากคนเนรคุณที่มักจะไม่ได้รับโอกาสใดๆทั้งสิ้นในสังคม เพราะฉะนั้นจงอย่าเป็นคนลืมบุญคุณคน

หากใครทำดีกับเราก็จงจำเขาเอาไว้ และตอบแทนเขาเมื่อมีโอกาสให้เหมาะสมกับที่เขาเคยช่วยเหลือเราเอาไว้

เรียบเรียง