คาถาเมตตามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหานิยม ‘หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า’

28532
views
คาถาเมตตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ศุข

พระคาถาเมตตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า คาถาบทนี้เป็น คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ที่ท่องบ่อยๆแล้วทำให้เป็นที่เมตตาและมีมหาเสน่ห์ต่อผู้คนทั้งหลาย เป็นคาถาที่นิยมใช้กันมาก เพราะใช้แล้วจะมีเมตตามหานิยมประเสริฐนักแล

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วตั้งใจภาวนา คาถาเมตตามหาเสน่ห์ ของ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ดังนี้

หลวงปู่ศุข  วัดปากคลองมะขามเฒ่า

อักโขหะมัสสะมิ โลกัสสะ
อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา
อิติโพธิ์มะนุปัตโต อิติปิโสจะเต นโม อะระหังลาโภ พุทโธ ลาภัง นาชาลิติ
นะมะพะทะ สัพเพชะนา พหูชะนา ราชาปุริโส อิตถิโยมาพัง
เอหิจิตตังปิยังมะมะ เอหิมาเรโสมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ

คาถาเมตตามหาเสน่ห์ หลวงปู่ศุข

ขออำนาจพระพุทธพจน์ว่า เราจะเป็นเลิศในโลกนี้ 
ขออำนาจแห่งบารมี ๓๐ ทัศ ขออำนาจแห่งพระสัพพัญญู
ขออำนาจแห่งโพธิญาณ ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้
ขอพระอรหันต์ จงดลบันดาลลาภให้เรา ขอพระพุทธเจ้า จงดลบันดาลลาภให้เรา
ขอพระอรหันต์ จงดลบันดาลลาภให้เรา ขอพระพุทธเจ้า จงดลบันดาลลาภให้เรา