มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร 2-8 กุมภาพันธ์ 2563

2516
views
มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันมาฆบูชาของทุกปี จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมการจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

วันนี้ (27 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2563 วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และในวันมาฆบูชาของทุกปี

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกปี

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดมาช้านานหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร, วัดบุญนารอบ, วัดศาลามีชัย, อ.ปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏและนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู

การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เป็นต้น

ข่าว – ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพ – Nakhon Si Thammarat นครศรีธรรมราช