หายากมาก!! บทสวดพระคาถา ‘มหาเศรษฐีโบราณ’ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4623
views

พระคาถา “มหาเศรษฐีโบราณ” นี้เป็นพระคาถาโบราณเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานุภาพพลานิสงค์ที่เชื่อกันว่า หากใครท่องก่อนนอนทุกคืน จะเปลี่ยนชีวิตให้ ดีขึ้น ๆ หากตั้งใจจริงย่อมเป็นคนร่ำรวยได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระคาถามหาเศรษฐี ( ของพระพุทธเจ้า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( สวด 3 จบ ) กราบ

อัตตะทัตถัง ปะรัตเถนะ พะหุนาปิ นะหาปะเย อัตตะทัตถะ มะภิญญายะ สะทัตถะ ปะสุโตสิยา ฯ

พระคาถานี้เป็นพระคาถาโบราณเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ผู้ใดหมั่นท่องพระคาถานี้ก่อนนอนทุกคืนอย่าได้ขาด 1,009 คืน ( ประมาณ 2 ปี 9 เดือน 9 วัน ) ติดต่อกันขาด
ไม่ได้ ถ้าลืมท่องคืนใดคืนหนึ่งให้ตั้งต้นนับ 1 ใหม่

อานุภาพพลานิสงค์แห่งพระคาถานี้ โบราณท่านว่าคนยากจนจะกลายเป็นคนชั้นกลาง หากคน
ชั้นกลางอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ หากตั้งใจจริงย่อมเป็นคนร่ำรวยได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า
วิธีปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีดังนี้

1 ) บุคคลใดภาวนาพระคาถาครบ 1,009 คืน รับรองว่าชาตินี้ไม่มียากจนอย่างเด็ดขาด

2 ) ให้ท่องพระคาถานี้ จำนวนคาบ หรือ จบ ตามกำลังวัน กล่าวคือ

วันอาทิตย์ท่อง 6 คาบ ( หรือ 6 จบ )

วันจันทร์ท่อง 15 คาบ ( หรือ 15 จบ )

วันอังคารท่อง 8 คาบ ( หรือ 8 จบ )

วันพุธท่อง 12 คาบ ( หรือ 12 จบ ) { แต่ถ้าท่องหลัง 18.00 น. ( 6 โมงเย็น ) ไปแล้ว ท่อง 17 คาบ ( หรือ 17 จบ ) เพราะถือเป็นวันพระราหู }

วันพฤหัสบดีท่อง 19 คาบ ( หรือ 19 จบ )

วันศุกร์ท่อง 21 คาบ ( หรือ 21 จบ )

วันเสาร์ท่อง 10 คาบ ( หรือ 10 จบ )

ต้นฉบับ