มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เตือน!! พบสารเคมีตกค้างในน้ำส้มคั้นหลายยี่ห้อ

3435
views
น้ำส้มคั้น

…… มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบน้ำส้มคั้นสด-น้ำส้ม 100% พบสารเคมีตกค้างสูงถึง 60% ใน 18 ตัวอย่าง จากการเก็บตัวอย่างน้ำส้มคั้น 30 ยี่ห้อ

น้ำส้มคั้น

วันนี้( 15 พ.ย.62) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100% จำนวน 30 ตัวอย่าง ที่บรรจุขวดวางขายตามท้องตลาด และแบบบรรจุกล่องผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ระบุบนฉลากว่า เป็นน้ำส้ม 100% พบว่ามีสารเคมีตกค้างสูงถึงร้อยละ 60 ใน 18 ตัวอย่าง หรือ 18 ยี่ห้อ โดยบางยี่ห้อมีสารเคมีตกค้างมากถึง 4 – 7 ชนิด

ส่วนการทดสอบวัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิก และกรดซอบิก มีการตกค้างในน้ำส้มคั้น 4 ตัวอย่าง แต่ไม่ถือว่าเกินค่ามาตรฐาน 200 มิลลิกรัม ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ขณะที่ปริมาณน้ำตาลซึ่งผสมในน้ำส้มคั้น ถือว่ามีปริมาณสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.84 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

น้ำส้มคั้น

ส่วนยาปฏิชีวนะ ไม่พบมีการปนเปื้อน แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้หมายความว่า ทั้ง 30 ตัวอย่างจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากในการตรวจทดสอบหายาปฏิชีวนะเพียง 4 ชนิด โดยศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ระบุว่า หากนำไปตรวจอย่างละเอียดอาจมีการปนเปื้อนของยาตัวอื่น

เพราะเคยมีรายงานการตรวจในปี 2560 พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะในน้ำส้ม และจากงานวิจัยล่าสุด พบว่าสวนส้มกว่าร้ยละ 95 นิยมใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งหากเข้าสู่ร่างกายจะเป็นอันตราย เพราะหากรับเข้าไปปริมาณมาก อาจส่งผลให้แพ้ยาและเกิดเชื้อดื้อยาได้

น้ำส้มคั้น

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100% ซึ่งนั่นหมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยข้องยังไม่ยอมรับให้มีการตกค้างของสารเคมีในน้ำส้มคั้นสดและน้ำส้ม 100%

– มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค