สวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุเมืองนคร ปี 2562-2563 เสริมสิริมงคลชีวิตสดใส แก่ตนเองและครอบครัว

5880
views
สวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ

ในช่วงแห่งการเฉลิมฉลองปีปีใหม่ การสวดมนต์ข้ามปีนี้ เป็นกิจกรรมที่นิยมของศาสนิกชนทุกคน วัยรุ่น คนทำงาน ก็นิยมไปสวดมนต์ข้ามปีกันมากมาย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธทำสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ในทุก ๆ ปีจะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทุกจังหวัดต่างก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ประชาชนที่ใกล้วัดไหน ก็สามารถเดินทางไปสวดมนต์ที่วัดนั้นได้

พระบรมธาตุ

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนอกจากจะสร้างบารมีให้กับตนเองแล้วยังช่วยสร้างบารมีให้กับเพื่อนทางอ้อมอีกด้วย สุขกาย สุขใจ กลับบ้านในวันขึ้นปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ ปี 2562-2563

กิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. จัดพิธีสวดมนต์บูชาพระบรมธาตุฯ เจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา จุดเทียน เดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุ 3 รอบ เวลา 21.00 น. ชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ณ ลานหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร

เวลา 23.00 น. ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวนำขอขมาพระบรมธาตุ เวลา 23.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากศาลาประดู่หก ผ่านวัดพระมหาธาตุฯ แล้ววนกลับที่ประตูไชยสิทธิ์ไปเข้าเส้นชัยที่ศาลาประดู่หก รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร เวลา 23.59 น. นับถอยหลัง (Count Down) สู่ปี 2563 ประธานในพิธีตีฆ้องต้อนรับปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.01 น. ประธานสงฆ์ นำแผ่เมตตาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนรับพรปีใหม่จากประธานสงฆ์ พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

บุญให้ทานไฟ

เวลา 05.00 น. กิจกรรมบุญให้ทานไฟแด่พระสงฆ์ประมาณ 200 รูป บริเวณลานทรายหน้าพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และเวลา 06.30 น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ทำบุญตักบาตร

จึงขอเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7534 4714