“จิมมี่ ชวาลา” เศรษฐีใจบุญเมืองคอน มอบจักรยานให้นักเรียนด้อยโอกาส 100 คัน

4882
views
เศรษฐีใจบุญเมืองคอน

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานมอบจักรยานให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 100 คัน จากคุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช

มอบจักรยานให้นักเรียน

โดย ชมรมจักรยานทุ่งสง นำโดย นายแพทย์ราชกุมาร ซาร์นาท ประธานชมรมจักรยานทุ่งสง ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสที่บ้านไกลจากโรงเรียน โดยมี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง ผกก.สภ.ทุ่งสง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ปกครองร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ.2

มอบจักรยานให้นักเรียน

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี กล่าวว่า การได้รับมอบจักรยานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน ที่จะได้นำจักรยานไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน ลดปัญหาการขาดเรียนบ่อย มาสาย และยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

มอบจักรยานให้นักเรียน

โดย สพป.นศ.2 ได้คัดเลือกนักเรียนใน อ.ทุ่งสง และ อ.นาบอน ทั้งในสังกัด สพป.นศ.2 จำนวน 22 โรงเรียน และ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน เพื่อรับมอบจักรยานในครั้งนี้ จำนวน 90 คัน

มอบจักรยานให้นักเรียน
จักรยานที่เหลืออีก 10 คัน สพป.นศ.2 จะนำไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน

ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ต่อไป ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กล่าว

ข่าวโดย : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา