สาธุ!! ภาพเก่าในความทรงจำ รวมเกจิอาจารย์ “เทวดาเมืองคอน”

10021
views

 

เทวดาเมืองคอน


ภาพเก่าในความทรงจำ.. ภาพ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ) วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช, พระครูรังสรรค์อธิมุตต์ (หลวงพ่อแดง วัดหาดสูง )จังหวัดนครศรีธรรมราช, หลวงพ่อเดช วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (รูปยืน)

หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน
หลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน

รูปภาพเก่าหาดูยาก พ่อท่านคล้าย อาจารย์นำและท่านขุนพันธ์

รูปภาพเก่าหาดูยาก  อ.นำ แก้วจันทร์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ (ก่อนบวชครั้งที่สองเป็น พระอาจารยนำชินวโร) พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ , ขุนพันธรักษาราชเดช

รูปภาพเก่าหาดูยาก พ่อท่านคล้าย อาจารย์นำและท่านขุนพันธ์

อ.นำ แก้วจันทร์ ฆราวาสจอมขมังเวทย์ (ก่อนบวชครั้งที่สองเป็น พระอาจารยนำชินวโร) พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ , ขุนพันธรักษาราชเดช

รูปภาพเก่าหาดูยาก พ่อท่านคล้าย อาจารย์นำและท่านขุนพันธ์
ขอบพระคุณเจ้าของภาพ ณ โอกาสนี้ด้วย.