2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน สร้างอาคารรังสีรักษา และเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้โรงบาลมหาราช

8497
views
2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน

กระทรวงสาธารณสุขรับมอบอาคาร “สหไทยรังสีรักษา” โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 40 ล้านบาท และเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด มูลค่า 25 ล้านบาท ที่ได้รับบริจาคจากห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจผ้า ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้าน ลดการส่งต่อ ลดเวลารอคอย

2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบอาคาร “สหไทยรังสีรักษา” โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา วงเงิน 40 ล้านบาท จากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช จำนวน 30 ล้านบาท และนายจิมมี่ ชวาลา นักธุรกิจผ้า จำนวน 10 ล้านบาท มีนายศิริพัฒ พัฒกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ

2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน

นอกจากนี้ นายจิมมี่ ชวาลา ยังได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด เครื่องที่ 2 ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท สามารถให้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการผู้ป่วยได้ปีละประมาณ 2,000-2,500 คนต่อปี

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง กระจายความเชี่ยวชาญไปยังทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้าน ลดรอคอย ลดแออัด โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ได้รับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อปีงบประมาณ 2561 ซึ่งช่วยให้ลดการส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่นอกเขตสุขภาพ และต้องรอคิวนาน

2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน

โดยที่ผ่านมา จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวผู้ป่วยมะเร็งไปรักษานอกเขต ปีละประมาณ 600-800 คน มากที่สุดในเขตสุขภาพที่ 11 และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างอาคารรังสีรักษา มอบเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ ในการช่วยผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับการรักษาเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับอาคาร “สหไทยรังสีรักษา” โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องฉายแสง 2 ห้อง ห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องให้คำปรึกษาวางแผนรักษา 1 ห้อง ห้องทำงานแพทย์ และห้องประชุม

2 เศรษฐีใจบุญเมืองคอน บริจาค 65 ล้าน

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 มีผู้ป่วยมารับการรักษาฉายแสง วันละ 50-60 ราย ตั้งแต่เปิดให้บริการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ให้การฉายแสงรักษาครบคอร์สแล้ว จำนวน 296 ราย ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา หรือศูนย์มะเร็งที่สุราษฏร์ธานี สามารถลดระยะในการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยและญาติ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 750 เตียง ปีงบประมาณ 2562 ให้บริการผู้ป่วยนอก จำนวน 739,518 คน ผู้ป่วยใน 58,119

ดูข่าวต้นฉบับ