ใช่ว่าเจ้านกจะไว้ใจกิ่งไม้ นกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หัก เพราะมันเชื่อในปีกของมันเอง

6809
views
เชื่อมั่นในตนเอง

“นก” ที่ “เกาะบนกิ่งไม้” ไม่เคยกลัวว่า “กิ่งไม้มันจะหัก” เพราะสิ่งที่ “นกเชื่อมั่น” ไม่ใช่ “กิ่งไม้ที่เกาะ” แต่เป็น “ปีกของมัน”

“ เป็นคนก็เช่นกัน ต้องเชื่อมั่นในตนเอง ”

เชื่อมั่นในตนเอง

สิ่งที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต คือ การเชื่อมั่นในตัวเอง ความรู้สึกที่บอกตัวเองได้ว่า

‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’

เพราะในที่สุดแล้ว คนที่จะอยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดจนหมดลมหายใจ ก็คือ ‘ตัวเราเอง’ พ่อแม่เองก็ไม่สามารถอยู่ช่วยและเป็นที่พึ่งให้ลูกเสมอไป

ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักที่จะพึ่งพาตัวเอง เริ่มด้วยการให้ความรักและความเอาใจใส่กับเด็ก

แต่ไม่ใช่รักจนปกป้อง ทำทุกอย่างให้ ควรให้เด็กเริ่มช่วยเหลือตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆ เท่าที่เขาจะทำได้ตามวัย

ต้องเชื่อมั่นในตนเอง

หากทำได้ บางทีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ก็ขอให้ชมเชยในความพยายาม เด็กจะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เวลาเด็กมีปัญหา

ถ้าไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไรนัก ลองให้เขาฝึกแก้ไขจัดการด้วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งไป ผู้ใหญ่ควรเฝ้าดู เพราะอย่างไร เขาก็ยังเป็นเด็ก

การปลูกฝังของผู้ใหญ่จะเป็นลมใต้ปีก เสมือนเป็นก้าวแรก ที่ทำให้เด็กเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง

มีความพยายามและมุ่งมั่นต่อไปเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถบินไปด้วยปีกของตัวเอง

ขอขอบพระคุณที่มา : หมอมินบานเย็น