“กระเป๋าถือย่านลิเภา” สุดยอดของขวัญล้ำค่าที่ระลึก มอบคู่สมรสผู้นำอาเซียน ฝีมือครูช่าง หัตถศิลปนครศรีธรรมราช

2182
views
กระเป๋าถือย่านลิเภา

– นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม : “กระเป๋าถือย่านลิเภา” หัตถศิลป์พื้นบ้านนครศรีธรรมราช สู่ของขวัญคู่สมรสผู้นำอาเซียน

การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.2562 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี ซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดเตรียมของขวัญที่จะมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้นำอาเซียนและคู่สมรสหลายหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ

กระเป๋าถือย่านลิเภาถมเงิน กระเป๋าคลัช (กระเป๋าหนีบแบบไม่มีสาย) ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดสรรเพื่อมอบของขวัญเป๋นที่ระลึกแก่คู่สมรสของผู้นำอาเซียน

กระเป๋าถือย่านลิเภา

ซึ่งกระเป๋าย่านลิเภาถมเงินดังกล่าว ผลิตโดยช่างฝีมือจาก จ.นครศรีธรรมราช คือนางสุเจนจิต ทองเสภี ร่วมกับนางสาวนภารัตน์ ทองเสภี บุตรสาว และสมาชิกกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช บ้านนาคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย

กระเป๋าถือย่านลิเภา

นางสุเจนจิต ทองเสภี เล่าว่า ครอบครัวของตนได้ทำเครื่องจักสานย่านลิเภามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ จนสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกและรุ่นหลาน ซึ่งขณะนั้นตนอายุเพียง 17 ปี ก็ได้สืบทอดงานฝีมือนี้มาจนปัจจุบัน ตนอายุ 65 ปีแล้ว ก็ได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกของตนอีกทอดหนึ่ง

รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่กระเป๋าถือย่านลิเภาถมเงิน ได้รับการคัดเลือกเป็นของขวัญมอบเป็นที่ระลึกแก่คู่สมรสผู้นำอาเซียนในครั้งนี้ มีความภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะกระเป๋าถือลิเภาถมเงินนี้ เป็นงานทำมือทุกขั้นตอน แต่ละใบต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน ในการจักสานและตกแต่งให้สวยงามตามรูปแบบที่กำหนด

กระเป๋าถือย่านลิเภา

สำหรับรูปแบบของ กระเป๋าลิเภา จะเป็นประเป๋าแบบถือทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด พอดีมือ ซึ่งจักสานด้วยย่านลิเภาสีน้ำตาลและสีเขียวอ่อน ซึ่งเป็นสีธรรมชาติ มีลวดลาย “เมล็ดแตง” ซึ่งเป็นเป็นลายดั้งเดิม และตกแต่งด้วยเครื่องถมเงินรูปพวงมาลัย จึงถือได้ว่า กระเป๋าลิเภาชุดพวงมาลัย เป็นงานหัตถศิลป์พื้นบ้านของไทยที่ทรงคุณค่า

นอกจากกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช บ้านนาเคียน ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภาที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง อาทิกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา บ้านหมน ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มจักสานย่านลิเภาโพธิ์เสด็จ ต.โพธิ์เสด็จ เป็นต้น.

: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช