ท่องไว้ก่อนเดินทาง…!! คาถาแคล้วคลาด ‘พ่อท่านคล้าย’ สวดภาวนาเวลาเดินทางปลอดภัย ศักดิ์สิทธิ์นักแลฯ

63882
views

ทุกครั้งที่เราต้องต้องเดินทางไกลหรืออยู่บนท้องถนน นั้นก็หมายถึงคุณกำลังเสี่ยง คาถาเดินทาง ‘พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์’ ที่จะช่วยให้คุณแคล้วคลาด ปลอดภัย ปกปักคุ้มครองตลอดเส้นทาง หมดห่วงเรื่องร้าย พบเจอแต่โชคลาภ!!! สามารถใช้ท่องได้ทุกการเดินทาง

คาถาแคล้วคลาด” พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ)  เทวดาเมืองคอน วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

พุทธังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ โส ภะคะวา
ธัมมังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิ โส ภะคะวา
สังฆังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าย่างบาท อิติปิโส ภะคะวา ฯ

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ พระครูพิศิษฐ์อรรถการ

คาถาบทนี้ เป็นคาถาที่พ่อท่านคล้าย ท่านใช้สวดภาวนาเวลาออกเดินทาง เดินธุดงค์ในป่า เดินบิณฑบาต หรือเมื่อจะเข้าผจญภัย เป็นคาถาแคล้วคลาดปลอดภัย ศักดิ์สิทธิ์นักแลฯ

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน และวัดพระธาตุน้อย พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “พ่อท่านคล้าย” เทวดาเมืองคอน)

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

คาถาบูชาพ่อท่านคล้าย  วาจาสิทธิ์ ท่องนะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่าคาถาบูชาพ่อท่านคล้าย ดังนี้ครับ.

พุทธัง อรหัง พุทโธ
ธัมมัง อรหัง พุทโธ
สังฆัง อรหัง พุทโธ
พิศิษฐ์อรรถกาโร นะโมพุทธายะ

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขันธ์ นครศรีธรรมราช

ขอบารมีพ่อท่านคุ้มครอง ทุกท่านมีสติ เดินทางปลอดภัย คลาดแคล้วภยันตรายต่างๆถึงจุดหมายปลายทางดั่งที่ตั้งใจ ขอให้มีความสุขกันทั่วทุกๆคนเทอญ.