เตือน!! หากพบแขน ขาอ่อนแรง สับสน พูดลำบาก มองเห็นลดลง ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน!!!

1206
views
วันอัมพาตโลก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนสังเกตุตนเองและคนรอบข้าง หากพบแขน ขาอ่อนแรง สับสน พูดลำบาก มองเห็นลดลง ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 4.30 ชั่วโมง เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต

วันอัมพาตโลก

พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก

มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5. ล้านคน ป่วยจำนวน 80 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมอง ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย พ.ศ.2557 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง จำนวน 30,403 คน และ 31,045 คน

วันอัมพาตโลก

พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก (Wold Stroke Organization : WSO) ซึ่งองค์การอนามัยโลก

ได้กำหนดประเด็นสารวันอัมพาตโลกคือ Don’t Be the One” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญรณรงค์วันอัมพาตโลกคือ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ”

วันอัมพาตโลก

เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและการจัดการปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับบุคคล หากประชาชนรู้จักดูแลตนเอง และหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรค

ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ภาวะอ้วน

ดังนั้นการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ คุมน้ำหนัก งด/ลดการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี จะช่วยป้องกันโรคดังกล่าวได้ และขอให้สังเกตตนเองและคนรอบข้าง

วันอัมพาตโลก

หากมีอาการหน้าชา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใด ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการ และรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้

หากมีอาการดังกล่าว สามารถโทร.สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ