ธนาคารเลือดนครศรีธรรมราช รับบริจาคเพิ่ม ขาดหมู่เลือด AB และ O – เกล็ดเลือดขาดหนัก

2165
views
เกล็ดเลือดขาดหนัก

ธนาคารเลือดนครศรีธรรมราชเผยขาดหมู่เลือด AB และ O ระดมรับบริจาคเพิ่ม – เกล็ดเลือดขาดหนักยังไม่ส่งผลต่อระบบบริการทางการแพทย์และสถานการณ์ฉุกเฉิน-แต่ไม่มีสำรองคงคลัง

ธนาคารเลือดนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ต.ค. 62 ผู้สื่อข่าว Workpoint News รายงานว่า สถานการณ์ในการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทยพบว่า ปริมาณสำรองเลือดในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากมีผู้บริจาคลดลง จากปกติต้องได้รับโลหิตบริจาคตามเป้าหมายคือ 2,000 – 2,500 ยูนิตต่อวัน แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 1,500 – 1,700 ยูนิตต่อวัน จึงเกิดการขาดแคลนสะสม จนทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลงจนถึงขณะนี้

ส่วนที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ผู้บริจาคโลหิตยังคงทยอยเข้าบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง หลังจากทราบข่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์โลหิตบริจาคที่กำลังเริ่มขาดแคลน โดยธนาคารเลือดแห่งนี้สามารถรับบริจาคและผลิตโลหิตใช้กับผู้ป่วยได้เอง โดยมีหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ออกรับบริจาคในจุดต่างๆ ทุกวัน รวมทั้งที่ธนาคารเลือดได้รับบริจาคในเวลาราชการราชการทุกวันเช่นเดียวกัน

ธนาคารเลือดนครศรีธรรมราช

นางสดใส นาคเพชร นักเทคนิคการแพทย์ รองหัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เรามีภาวะเกณฑ์คงคลังต่ำกว่าเกณฑ์ คือ หมู่ O และขณะนี้ที่ต้องการคือ O และ AB ซึ่งขาดแคลน แต่อย่างไรก็ตาม เรามีเครือข่ายบริจาคโลหิตจำนวนมาก จึงออกรับบริจาคโลหิตทุกวันเพื่อให้เพียงพอกับการใช้

สำหรับปริมาณการใช้ต่อวันขณะนี้อยู่ที่ 40 – 100 ยูนิตต่อวัน ซึ่งมีทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก การเบิกจ่ายเลือดจากโรงพยาบาลเครือข่ายภายนอกยังสามารถเบิกได้ แต่จะไม่สามารถเบิกไปสำรองคงคลังได้ ที่โรงพยาบาลเบิกไปต้องใช้เลยเท่านั้น ส่วนการผ่าตัดที่ต้องใช้เลือดยังคงมีเพียงพอในขณะนี้ โดยภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนตัวที่กำลังขาดแคลนหนักจริงๆ คือกลุ่มเกล็ดเลือดที่มีไม่เพียงพอ

📌