ด่วน!! สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ 6 สาขาช่าง

3727
views
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ 6 สาขาช่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอาชีพ ในกิจกรรมเตรียมเข้าทำงาน (ระยะยาว) รุ่นที่ 1/2563 จำนวน 6 สาขาช่าง ประกอบด้วย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ , ช่างสีรถยนต์ , ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ , ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร , ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น และช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ หรือไม่มีงานทำ และประสงค์จะมีฝีมือในการประกอบอาชีพ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในสถาบันอื่น ยกเว้นการศึกษานอกระบบโรงเรียน , จบการศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในแต่ละสาขาช่าง , มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป , มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้น ๆ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

โดยนำหลักฐานรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมวุฒิการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน สมัครได้ที่กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันเวลาราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ห่างไกล ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช จัดที่พักให้เข้าอยู่ฟรีตลอดหลักสูตร (เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอาชีพชายเท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล ชั้น 3 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 79 หมู่ที่ 1 ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0-7539-9297 ต่อ 113

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เปิดรับเยาวชน และบุคคลทั่วไป การฝึกอาชีพ 6 สาขาช่าง
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์