(คลิป) บทสวด ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ลายแทงแห่งการเกิด การดำรงอยู่ของชีวิตอย่างผู้ชนะ

2705
views
บทสวดธรรมจักร

บทสวดมนต์ที่สุดยอดที่สุด ที่ทุกคนควรได้สวดให้จำได้อย่างขึ้นใจ และดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อจะได้พบหนทางสว่างในปัจจุบันและภายภาคหน้า

….นึกว่า ทำดีมามากพอ ทำบุญมามากพอ แท้จริงแล้ว …?? ยังน้อยเกินไป… วัดกำลังบุญ กำลังความดีที่สะสมมาทั้งชีวิต ได้เมื่อฉันป่วยเหมือนกำลังจะตาย ฉันได้คิดอะไร …

ชีวิตไม่เที่ยง

– ชีวิตไม่เที่ยง – ชีวิตเป็นของน้อย พร้อมจะละกายนี้ได้ตลอดเวลา ..แค่ลมหายใจเข้า-ออก

– ชีวิตร่างกายของเราก็มีแค่นี้ อยู่ได้เพราะประกอบด้วยธาตุ ๔ คือน้ำ ดิน ไฟ ลม เมื่อเรารับประทานอาหารไม่ได้ คือเรากำลังถูกตัดเสบียงคืออาหารซึ่งแปรเปลี่ยนเป็นธาตุดิน และกำลังขาดน้ำเพราะเราดื่มน้ำไม่ได้ คือธาตุน้ำ และเมื่อเราไม่มีอาหาร ไม่มีน้ำ ให้ร่างกายเผาผลาญ ความอบอุ่นในร่างกายลดลง คือธาตุไฟ ตัวเราเริ่มเย็นลง และธาตุสุดท้ายที่ค่อย ๆ เบาลง คือธาตุลม คือลมหายใจของเรา นี่คือจุดจบของชีวิต เมื่อหมดธาตุสุดท้าย

– ความทุกข์นี้ เป็นของฉันคนเดียว ใครก็ไม่สามารถแบ่งความทุกข์จากฉันไปได้เลยแม้แต่นิดเดียว เขาแค่กองเชียร์เท่านั้น

ชีวิตไม่เที่ยง

– ชีวิตต้องมีที่พึ่ง ที่เราพึ่งได้จริง – ชีิวิต ร่างกาย สังขารไม่ใช่ของเรา เรามีแต่จิตเท่านั้น ที่เป็นสมบัติของเราเพียงอย่างเดียว

– ทำความดีได้ยาก – คิดดี ได้ยาก – พูดดีได้ยาก – รักคนอื่นได้น้อยลง – ห่วงใยผู้อื่นได้น้อยลง – ไม่สนใจสภาพแวดล้อม – ไม่ห่วงสมบัติใด ๆ เลย

– ทุกขเวทนา นี้เราไม่อยากให้เกิด แต่จำเป็นต้องเกิด เพราะเรายังมีความรู้สึกและเวทนา

– ชีวิตจะรอดจากความเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานจากสังขารนี้ไม่ได้ แต่บรรเทาให้เบาบางลงได้ – เมื่อร่างกายดี ๆ ปกติ ต้องรีบทำความดี หาที่พึ่งที่มั่นคง ฯลฯ

สวดมนต์เป็นนิจ ชีวิตดีขึ้น

รีบทำความดี ให้มาก ที่สุด เมื่อสุขภาพยังแข็งแรง รีบขวนขวายหาที่พึ่งที่แท้จริง ให้มั่นคง เพราะเมื่อใดที่เราป่วย เราจะรู้จักและซาบซึ้งคำว่า “ไม่ สบาย” อย่างแท้จริง เพราะไม่มีอะไรสบายเลยเมื่อเราป่วย ใจที่เคยมีพลังคิดดี พูดดี ทำดีได้บ่อย ๆ กลับถูกบีบคั้นจากความเจ็บปวดจนไม่เป็นตัวของตัวเองเลย เพราะเรายังควบคุมใจตนเองไม่ได้

นี่แหละหนอที่เขาเรียกว่า เมื่อเราอยู่บนเตียงคนป่วย สิ่งที่จะทำได้คือ การควบคุมใจตนเองให้ได้ ใครควบคุมได้นั่นคือผู้ชนะ คล้ายศึกชิงพื้นที่ในใจ หรือศึกชิงภพกระนั้น

ฉันอยากหายป่วย ถ้าหายป่วยจะทำดีทุกอย่าง จะต้องหาที่พึ่งไว้ยึดให้มั่น

นี่ไง บทสวดมนต์ยาว ๆ คือบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทที่จะดึงใจ ป้องคำพูด และพากายให้หมั่นทำแต่ความดี และมีสติมากขึ้น

บทสวดธรรมจักร นี้ เป็นบทที่บอกความจริงกับชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมา ว่าควรทำอะไรบ้าง และจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ ได้อย่างไร

บทสวดธรรมจักรนี้ จะบอกว่า เดินทางแบบนี้ เป็นหนทางแห่งความเสื่อมและทำร้ายตนเอง อย่างวิกฤต เหมือนสายพิณที่ขึงตึงเกินไป ก็จะขาดง่าย จึงไม่ควรปฏิบัติและเดินไป แบบนั้น

บทสวดธรรมจักรนี้ จะบอกว่าหนทางนี้ไม่ใช่ เพราะเดินไปแล้วก็ติดกับดักของความสุข ความหลงมัวเมา หลงระเริง ซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เหมือนขึงสายพิณที่หย่อนเกินไป และไม่ใช่หนทางความหลุดพ้นอย่างแน่นอน

บทสวดธรรมจักรนี้ จะบอกว่า หนทางนี้ ควรเดิน ถ้าเดินไปแล้วจะพบความหลุดพ้นอย่างแน่นอน และบอกวิธีไว้ให้อย่างละเอียดว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง ประดุจขึงสายพิณที่ไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไป และเหมาะกับทุกคนที่สามารถนำปฏิบัติได้ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ใช้ได้กับทุกความเชื่อ ทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

นี่แหละ คือบทสวดมนต์ที่สุดยอดที่สุด ที่ทุกคนควรได้สวดให้จำได้อย่างขึ้นใจ และดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ เพื่อจะได้พบหนทางสว่างในปัจจุบันและภายภาคหน้า

อย่ารอเวลาให้ร่างกายหาความสุขไม่ได้ แล้วค่อยสวด ควรสวดและตั้งใจสวดอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผองภัยให้กับชีวิตของเรา ที่เราต้องเกี่ยวเนื่องกับเขา อย่างทอดทิ้งไม่ได้ เพราะเราต้องอาศัยร่างกายนี้ไว้สร้างความดี สร้างบารมี เพื่อหนทางแห่งความหลุดพ้นจากกองทุกข์ที่ถาวร ไม่กลับมาทุกข์อีก

และพร้อมจะนำความรู้วิชานี้ ขยายสู่เพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ในวังวนแห่งวัฏสงสารที่ผูกขังมายาวนานนี้

สวดมนต์ก่อนนอน

สวดมนต์บทนี้กันเถิด เพราะบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร..เปรียบเหมือนอ่านลายแทงแห่งการเกิด การดำรงอยู่ของชีวิตอย่างผู้ชนะ เพิื่อตัวเราเอง และเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายตลอดไป

สวดให้คล่องปากขึ้นใจ เข้าใจอย่างถูกต้อง แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง เพื่อป้องกันภัยทั้งชีวิตในชาตินี้ และชาติต่อ ๆ ไปกันเถิด

เริ่มทันที เริ่มวันนี้ เดี๋ยวนี้ ทุกวัน ทุกเวลา ทุกที่ และตลอดไป เพื่อชัยชนะแห่งชีวิตของเราเองในชาตินี้…. รักและปรารถนาดีกับสัตว์โลกและทุกคน อย่างจริงใจ

ต้นไม้ใกล้ฝั่ง – 19 ธ.ค. 2560

  ถมนคร เครื่องถมเมืองนคร