เข้าใจชีวิต และดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง ด้วยใจที่มีความสดใสอยู่เสมอ

1835
views
เข้าใจชีวิต

วันนี้เรามีบทความ ข้อคิดเตือนใจที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง ด้วยใจที่มีความสดใสอยู่เสมอ

คนที่ใจคับแคบ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ผิดอยู่เสมอ
คนที่ใจกว้างใหญ่ มักแปรเจตนาคำพูดของคนอื่นไปในทางที่ดีอยู่เสมอ

สำคัญอยู่ที่เราเลือกเป็นใคร ใจแคบหรือใจกว้าง?
คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเหมือนผักหญ้า

ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง

คุณก็ถูกผักหญ้าปกคลุม คุณก็คือกระถางหญ้า!
คุณเห็นคนรอบข้างเป็นเพชรนิลจินดา
คุณถูกของล้ำค่าปกคลุม คุณก็คือพานใส่เพชรนิลจินดา!
ชีวิตคนเรา ต้องรู้จักมองเห็นข้อดีข้อเด่นของคนอื่น

ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กว้าง

ชื่นชมในข้อดี ลืมข้อด้อยของเขา
ใจคุณกว้างเท่าใด โลกก็กว้างตามคุณเท่านั้น!

ขอบคุณเจ้าของบทความ