สำนักงานกาชาด ภาคฯ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เชิญบริจาคโลหิต เฉลิมฉลองวาระ 50 ปี

2136
views

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย เชิญบริจาคโลหิต เฉลิมฉลองวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช

วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโอกาส 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พิเศษผู้ร่วมบริจาคโลหิต

ณ สำนักงานกาชาด ภาคฯ ทุ่งสง หน้าโรงพยาบาลทุ่งสง ควนไม้แดง (แห่งใหม่) เท่านั้นจะได้รับรับเข็มกลัด 50 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นที่ระลึก ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในวัน เวลาดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 และวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.30 น.

ณ สำนักงานกาชาด ภาคฯ ทุ่งสง หน้าโรงพยาบาลทุ่งสง ควนไม้แดง (แห่งใหม่) โดยการนำบัตรประชาชนเพื่อแสดงตนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง เตรียมสุขภาพให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบมื้อ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ ไม่อยู่ในระหว่างทานยาปฏิชีวนะ เพื่อโลหิตที่ดีมีคุณภาพ ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที

สำนักงานกาชาด ภาคฯ ทุ่งสง

ผู้บริจาคเลือดต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ (ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างการไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ

ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด และสุภาพสตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

สำหรับผู้สนใจบริจาคโลหิตที่สำนักงานกาชาด ภาคฯ ทุ่งสง หน้าโรงพยาบาลทุ่งสง ควนไม้แดง (แห่งใหม่) สามารถเข้าใช้บริการได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-15.30 น.

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช