พ่อเมืองคอน มุ่งมั่นพัฒนาเมืองนครไปสู่ “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ เกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”

1583
views
นครแห่งอารยธรรม

พ่อเมืองคอน เร่งเดินหน้าผลักดันจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็น “นครแห่ง อารยธรรม” กระตุ้นชาวนคร ทุกพื้นที่ ร้อยใจเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน …

นายศิริพัฒ พัฒกุล

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนา ว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี เป็นเมืองสิบสองนักษัตร

จนมาถึงปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายตั้งแต่ภูเขา ทะเล ใต้ทะล มีคนเก่ง แต่เราไม่ประกอบกันเป็นนครศรีธรรมราช แยกกันทำ

ดังนั้นการที่ตนกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ มีการชู “นครแห่งอารยธรรม” ขึ้นมา ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมาหลายปีแล้ว

นครแห่งอารยธรรม

ต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจว่า เราคือเมืองแห่งอารยธรรม นี่คือสิ่งที่ตนต้องการมัดใจคนรวมเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่นไปสู่นครแห่งอารยธรรมอย่างต่อเนื่องและเพื่อลูกหลานเราต่อไป

ไม่ใช่ว่าไปจากนครแล้วคนเดินหนี แต่ต้องพูดว่ามาจากนครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม ซึ่งจะทำให้เขาอยากรู้อยากค้นคว้ากับเรา แต่ต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้เขารู้ว่าเราอารยธรรมอย่างไร

งานเดือนสิบ นครศรีธรรมราช

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ เกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” ซึ่งเราต้อง “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนคร” “มุ่งมั่น” คือ มีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร รักในงานรักในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ มุ่งมั่นทำในอาชีพของตัวเองให้ดีที่สุด

“สร้างสรรค์” คือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราช ทุกคนต้องมีหนึ่งอย่างที่ภาคภูมิใจในหนึ่งปี ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร “ร่วมกันพัฒนา”

คือ เราต้องเป็นเน็ตเวิร์ค เป็นเครือข่ายร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ถือเราถือเขา แต่ไม่ใช่เห็นด้วยเหมือนกันทุกเรื่อง อะไรที่ไม่เห็นด้วยก็ติติงกันได้ แต่ต้องสร้างสรรค์ ไม่ใช่ติเพื่อทำลาย

คีรีวง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งตรงถึงพี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะร่วมจัดรายการ “สร้างสรรค์เมืองคอน”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช FM.93.5 เมกะเฮิร์ตซ์ คู่ขนานกับเพจ สวท.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 08.10-09.00 น. ทุกวันศุกร์

ซึ่งจะไปจัดรายการสดด้วยตนเองทุกครั้ง แต่หากติดราชการหรือภารกิจสำคัญใด ๆ ก็จะบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า นี่คือคำมั่นสัญญาจากผู้ว่าฯ ศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คนใหม่