ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ เน้น “นครแห่งอารยธรรม”

1544
views
นครแห่งอารยธรรม

วันนี้ (7 ต.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครแห่งอารยธรรม

มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง (Function) อย่ารองบประมาณ ประชุมให้น้อยลงพื้นที่ทำงานให้เยอะ ๆ

ส่วนในวาระพื้นที่(Area Approach)นายอำเภอ ต้องรู้ทุกเรื่องและทำทุกเรื่อง ต้องนึกภาพแผนที่อำเภอของตัวเองให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง ที่มีปัญหาเพราะนายอำเภอมักคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่

เทือกเขานครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ดังนั้นการทำงานต้องเน้น “นครแห่งอารยธรรม” ซึ่งคำว่าอารยธรรมสามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกเรื่องทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น

เรามีผ้าทอ ผ้ามัดย้อม มีเครื่องถม มีโนราห์ มีหนังตะลุง มีอาหาร มีป่าเขา และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องทำให้เกิดความภาคภูมิใจ

นครศรีธรรมราช

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเน้นย้ำด้วยว่า ข้าราชการต้องมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน

ดังนั้นข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การแต่งกายต้องเหมาะสม โกนหนวดโกนเครา พูดจาดี อ่อนน้อมถ่อมตน ภายในหน่วยงานต้องสามัคคีกัน และต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย รวมทั้งอาคารบ้านพัก สำนักงาน รถยนต์ราชการต้องสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

/- netpracharat