เคล็ดศักดิ์สิทธิ์!! กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว ทำแล้วดี เสริมบารมี การเงิน การงานไม่ติดขัด

19884
views
กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

สวัสดีวันพระค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ… โบราณเราเชื่อว่าทุกคนจะมีเทวดาประจำตัว ที่คอยช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัย หลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องที่ว่า หากเราไม่เคยทำบุญกรวดน้ำให้เทวดาประจำตัวเราเลย พลังบารมีของเทวดาประจำตัวเราจะลดลง

คนที่ทำอะไรติดขัดในชีวิต ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็แล้ว ไม่ประสบความสำเร็จเสียที มีแต่อุปสรรค์ ขอแนะนำให้ลองกรวดน้ำการอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว เพื่อเสริมบารมี   การเงิน การงาน ไม่ติดขัด

กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

การอุทิศบุญก็คือ การเชื่อมบุญที่ได้ทำไปแล้วไปถึงผู้ที่เราต้องการจะส่งบุญให้ ซึ่งไม่ใช่พิธีการทางไสยศาสตร์หรือเรื่องราวที่สลับซับซ้อนใด ๆ เปรียบเสมือนเราจุดไฟต่อเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็ส่งไฟต่อเทียนไปให้อีกเล่มหนึ่งฉันใดฉันนั้น ซึ่งวิธีการอุทิศบุญก็คือการตั้งจิตให้สงบแล้วภาวนาอธิษฐานส่งผลบุญที่ได้ทำนี้ไปให้เขา

บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำให้แก่ เทวดาประจำตัว  ภายหลังทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน  แล้วกรวดน้ำส่งบุญให้ทันที  กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน

ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่ประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ…

แชร์เป็นธรรมทาน

หมายเหตุ : บทความนำเสนอความเชื่อส่วนบุคคล ผู้อ่านโปรดใช้วิจารณญาน