ขนส่งเตือน!! รถค้างภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที

1020
views
รถค้างภาษีเกิน 3 ปี

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

และมีช่องทางให้เลือกใช้บริการหลายช่องทาง ซึ่งดำเนินการได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์

แต่ปรากฏว่ายังมีเจ้าของรถบางรายไม่มาติดต่อชำระภาษีรถประจำปี และไม่ได้ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถกับนายทะเบียน เนื่องจากเข้าใจผิดว่ารถที่สูญหาย ชำรุด หรือเลิกใช้แล้วไม่ต้องชำระภาษี ซึ่งความเป็นจริงเจ้าของรถจะต้องมาติดต่อขอแจ้งการไม่ใช้รถต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้

หากไม่มาติดต่อจะต้องชำระภาษีและค่าปรับ และหากเป็นการค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที

ขับรถยนต์ลงเขา

นางจันทิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีความประสงค์ใช้รถดังกล่าวต่อไปจะต้องยื่นหนุ่มอ้างตัวเป็นชาวดาวอังคารกลับชาติมาเกิด เผยโลกจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อสฟิงซ์ถูกไขกุญแจใหม่เท่านั้น

โดยต้องชำระภาษีประจำปีย้อนหลังพร้อมเงินค่าปรับเพิ่มและคืนแผ่นป้ายทะเบียนเดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนรถใหม่ ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

 รถค้างภาษีเกิน 3 ปี

ใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และแบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้

โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ขับรถยนต์ลงเขา

การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th , ชำระภาษีรถผ่าน ตรอ., ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ

ซึ่งเจ้าของรถ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบกสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนอายุภาษีสิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง