บ้านนี้ดี อยู่แล้ว…รวย

1047
views
บ้านนี้ดี

มีหลายคนถามมาว่า ทำไมยังไม่ดี สุข รวยสักที ทำตามที่บอกทุกอย่างแล้วทั้งทำบุญ สวดมนต์ สารพัด

ใส่บาตร

ก่อนจะตอบขอถามกลับไป ๒ ข้อก่อนบ้านนี้อยู่แล้ว…รวย

ข้อที่หนึ่ง ที่บอกว่าทำบุญสร้างทาน ทำอะไรตลอดนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วย แต่ทำบุญไปด้วยแล้วทำบาปไปด้วยหรือไม่

ถ้ายังทำอยู่ นี่คือ อีกหนึ่งเหตุผลที่ยังไม่รวย ถ้าบอกว่าไม่ทำบาปไปด้วย ขอให้รอได้เลย บุญส่งผลแน่นอน แม้เมื่อก่อนจะผิดบาปไปมากเราต้องอดทน

ข้อที่สอง ขณะที่ตนเองทำบุญนั้น คนในบ้านเป็นอย่างไร พ่อแม่ สามีหรือภรรยา ลูก ญาติสนิท เพื่อนฝูงบริวาร เราทำดีกับเขาหรือไม่

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือ เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีกรรมผูกพันกัน ด้วยบุพเพสันนิวาสทั้งสิ้น เราควรทำดีต่อกันอย่างสุดใจ

คนเหล่านี้จะหนุนเราให้รวย

กับพ่อแม่ เราทำหน้าที่ที่ดีในฐานะลูกแล้วหรือยัง เราดูแลท่านดีไหม เรากตัญญูท่านไหม

กับสามีหรือภรรยา เราดีทั้งต่อหน้าและลับหลังไหม เราทำหน้าที่ตามทิศ ๖ สมบูรณ์และบกพร่องเพียงใด

ครอบครัว

มีมากมายประเภทกับคนอื่นพูดดีหมดไพเราะ แต่กลับมาบ้านพูดจาไม่ได้เรื่องเหมือนหาเรื่องตลอด ทั้งกับสามีหรือภรยยาหรือกับลูก กับบริวาร ถ้าทำยังนี้ก็ไม่รวยหรอก เพราะมีกรรมทางวาจามาสกัดไว้

กับเพื่อนฝูง บริวาร เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีจริงหรือไม่ เราปรารถนาดีต่อเขา เราใช้พรหมวิหาร ๔ กับทุกคนหรือไม่

ที่ถามข้อนี้กลับไปเพื่อที่จะบอกว่า

ถ้าเราทำดี ทำบุญต่อกัน ต่อคนเหล่านี้

เลี้ยงลูก

ไม่ต้องไปจ้างใครเขามาแกะสลักป้ายติดหน้าบ้าน

ประกาศให้ใครเขารู้หรอก

เพราะเราจะรวยแน่นอน

ทั้งรวยความสุข รวยทรัพย์ รวยกัลยาณมิตร

เพื่อน

เป็นที่รักทั้งเทวดาฟ้าดิน

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ขออนุโมทนาบุญ ขอบุญรักษา โดย.. ธ.ธรรมรักษ์