ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ จะเปลี่ยนปัจจุบันและอนาคตได้จริง

1059
views
ปาฏิหาริย์แห่งบุญที่ยิ่งใหญ่

หลายคนยังเข้าใจสับสนว่า บุญนั้นไปล้างกรรม ไปแก้กรรมได้ บอกได้เลยตรงนี้ว่า ไม่มีอะไรไปแก้กรรมได้

ถวายน้ำดื่ม

กรรมแก้ไม่ได้ เพราะเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้ว ต้องส่งผลตามลำดับ เวลา หน้าที่เป็นกฏแห่งกรรม

มาถึงตอนนี้หลายคนบอกว่า ได้รับรู้มาว่าบุญแก้กรรมได้

การที่จะไปสร้างบุญเพื่อแก้ให้กรรมที่เคยทำนั้นหมดนั้นหรือไม่ส่งผลนั้นทำไม่ได้

กรรมฐาน

แต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า ให้สร้างบุญให้มาก ให้สม่ำเสมอ ไม่ใช่เอาไปลบล้างกรรม หรือไปหยุดกรรมไม่ให้ส่งผล

ไม่ว่าจะสร้างบุญมากขนาดไหนก็หยุดกรรมไม่ได้

ท่านแนะนำให้เราสร้างบุญให้มาก เพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้มีบุญมาก มีภูมิคุ้มกันที่สูง เมื่อกรรมไม่ดีมาส่งผล จึงทำให้เราไม่รู้สึกอะไรมาก

เปรียบง่ายๆ กับคนที่ขยันทำงาน เก็บเงินจนมีเงินมากเป็นร้อยล้าน พันล้าน เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนสักล้านบาท ก็รู้สึกเฉยๆ สบาย

ศีล

แต่คนที่ไม่มีเงินเลย หรือมีน้อยมาก เงินหนึ่งล้านบาทคงทำให้ชีวิตพินาศลงได้ง่ายๆ

เหมือนคนทำนาไว้ ๑,๐๐๐ ไร่ เป็นผู้มีนามาก เมื่อเพลี้ย แมลงมากัดกินสัก ๑๐ ไร่ ๒๐ ไร่ คงไม่กระเทือน ไม่เดือดร้อน

ผู้ที่เพียรสร้างบุญ เป็นผู้มีเนื้อนาบุญสูงตามบุญที่ทำ ผลกรรมไม่ดี วิ่งไล่ตามยาก หรืออาจจะไม่ทันเลยในชาตินี้หรือหลายชาติ จนหมดแรง กลายเป็นอโหสิกรรมไปในกรรมบางกรรม

นี่เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านจึงพยายามสอนไม่ให้ประมาทชีวิต เร่งสร้างบุญกุศล สรา้งภูมิคุ้มกันตัวเองไว้

จงกรม

เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า กรรมเก่าที่เราเคยทำนั้นจะมาส่งผลเมื่อไหร่

ไม่มีทางรู้เลยว่า พรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนกัน

แล้วบุญเปลี่ยนปัจจุบัน อนาคตได้จริงไหม

ตอบว่าจริง

วันนี้เราทำดี พรุ่งนี้เราก็ย่อมดี เพราะเหตุดี ผลย่อมออกมาดีเสมอ

พระพุทธ

ขอให้อดทนเพียนสร้างคุณงามความดี บุญกุศล ลด ละ เลิกบาปทั้งปวงให้ได้มากที่สุด ตั้งใจไว้ให้ดี พยายามในทุกๆ วันอย่าท้อถอย

แล้วทุกท่านจะได้พบ ปาฏิหาริย์แห่งบุญแน่นอน

ขอให้ทุกท่านสุขและเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบุญรักษา โดย… ธ.ธรรมรักษ์