#ปาฏิหาริย์ #ศักดิ์สิทธิ์’การสวดมนต์’ ช่วยให้ ชีวิตดี มีสุข

1747
views
สวดมนต์

เคล็ดนี้เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลท่านทำเป็นประจำเสมอ และเมตตาบอกกับคนทั่วไปสวดมนต์ “เชื่อมบุญ” กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตดี สุข รวย

สวดมนต์

สำหรับครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ปรารถนาที่จะรวย แต่ท่านปรารถนาให้ถึงที่สุดในการปฏิบัติธรรม มุ่งสร้างบุญบารมีเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน

บางท่านหมายหักยอดธง หมายถึง การอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป ซึ่งต้องมุ่งมั่นสรา้งทศบารมี บารมี ๓๐ ทัศ และอีกหลายปัจจัย อีกหลายแสนชาติ

บางท่านหมายเพียงการไม่กลับมาเกิด มุ่งสู่ดินแดนพระนิพพาน

บางท่านหมายเพียงความสงบในชาตินี้และในชาติต่อๆ ไปตามบุญและกรรม

สำหรับที่ท่านเมตตาบอกสำหรับฆราวาส เพราะท่านหมายให้ชีวิตของคนที่ทำจริงนั้นดีขึ้น

สวดมนต์

เมื่อเป็นคนดีจะพบความสุข ความดีและความสุขจะนำมาซึ่งทรัพย์ที่ถูกต้อง ไม่สูญหาย ไม่มีอะไรมาแย่งชิงเบียดเบียน เพราะมากเหตุที่ดี ผลย่อมดี

การสวดมนต์แล้วเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้นก็คือ การอุทิศบุญแบบเจาะจงแด่สิ่งศักดิ์สิทธฺ์ที่เราเคารพศรัทธา

ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีเหล่าเทพเทวาคุ้มครองเป็นจำนวนมาก

สวดมนต์

เมื่อสวดมนต์ครั้งใดตามที่แนะนำไปทั้งได้ทาน ศีล ภาวนาครบถ้วนในแต่ละวันตามที่ได้แนะนำในแผ่นพับสวดมนต์ที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ

ขอให้อุทิศบุญ เชื่อมบุญแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมีจริตตรง เคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าแบบเจาะจง

และพยายามรักษาศีล อย่างมั่นคง มีสติ มีสมาธิทุกลมหายใจ ลด ละ เลิก ละอายเกรงกลัวต่อบาปทุกชนิด

ชีวิตของท่านจะดีขึ้น สุขขึ้นและมีทรัพย์มากขึ้น ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ธรรมทาน

ขอบุญรักษา โดย… ธ.ธรรมรักษ์