บทอุทิศส่วนกุศล ให้ถึงเจ้ากรรมนายเวร

4498
views
บทอุทิศส่วนกุศล

คำว่า “กรวดน้ำ” หมายถึง การแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่ง น้ำ เป็นความตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยการกรวดน้ำเมื่อพอพระสงฆ์เริ่ม อนุโมทนาด้วย บท ยถา… ก็เริ่มกรวดน้ำ โดยตั้งใจ นึกอุทิศส่วนบุญ…. มือขวาจับภาชนะน้ำริน ใช้มือซ้ายประคอง แล้วว่าบทกรวดน้ำในใจไปจนจบ

กรวดน้ำ

บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า , ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

กรวดน้ำ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า , ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า , ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

ตาย

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย , ขอให้เทวดาทั้งหลาย , จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย , ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

ธรรมทาน

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

– ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย , ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข