เคล็ดลับในการอธิฐานเมื่อดวงตก เพื่อเสริมบารมี แต่งเติมราศี และสะเดาะเคราะห์

3109
views
จุดธูป ๓๙ ดอก

การอธิษฐานพิเศษเมื่อดวงตก จุดธูป ๓๙ ดอก ที่โล่งแจ้งนอกชายคาบ้าน ปักกลางแจ้ง ขอขมาต่อสิ่งที่มองไม่เห็น เพื่อเสริมบารมี แต่งเติมราศี และสะเดาะเคราะห์

ช่วงเวลาจุด ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ตั้งนะโม ฯ ๓ จบ ตั้งจิตให้นิ่งแล้วอธิษฐาน ดังนี้

“ ข้าพเจ้าชื่อ……….นามสกุล……….อายุ…. ปี (ถ้าเปลี่ยนชื่อให้กล่าวชื่อเดิม)
ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ หลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ อีกทั้ง เทวดาที่คุ้มครองและท่านท้าวพระยายมราช จงได้โปรดสงเคราะห์ ระงับกรรมที่เป็น อกุศล ที่มาตัดรอนชีวิต อายุ การเงิน การงาน ความสุขในครอบครัวไว้ก่อน

เพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสำเร็จประโยชน์ ในทุกสิ่ง เพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมี ทานศีลภาวนา ในการอันสมควร และขอให้บริวารอยู่ในปกครอง อุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า”

หากอ่านแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วได้ลงมือทำ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าทำครบถ้วนถูกต้อง ต่อให้“ดวงตก” มีปัญหาเรื่องเงินแค่ไหน เราก็แก้ไขได้ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุข ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสาย