#อย่าได้ขาด อานิสงค์ที่ยิ่งใหญ่ ของการถวายน้ำดื่ม

2699
views
ถวายน้ำดื่ม

ถวายน้ำดื่ม หรือการทำบุญด้วยน้ำ อานิสงค์ยิ่งใหญ่ ทำให้เงินไหลมาเทมา คล่องมือ และชีวิตมีแต่ความราบรื่น ไหลคล่องเหมือนสายน้ำ

ถวายน้ำดื่ม

ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่า คนที่ร่ำรวยนั้น จะถวายน้ำดื่มที่สะอาดไปด้วย ในความเชื่อของชาวจีนนั้น น้ำคือ ขุมพลังมหาศาล ที่ส่งผลสะท้อนกลับมาของชีวิตของคนทุกคน

ในการทำบุญด้วยน้ำ นั้นเชื่อกันว่า จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขต่างๆ นั้นไหลรื่นสะดวกขึ้น จากที่เคยติดขัดก็จะราบรื่น จากที่เคยมาแบบกระเซ็นกระสายก็จะไหลมาเทมาไม่หยุดยั้ง

การทำบุญด้วยน้ำรวมไปถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกรองน้ำ ที่กรองน้ำบริสุทธิ์ให้พระสงฆ์ได้ดื่มกิน เพื่อที่ท่านจะได้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่มากับน้ำ ถือได้ว่า เป็นการร่วมส่งเสริมให้พระพุทธสาสนาดำรงอยู่ ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

ถวายน้ำดื่ม

อานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์ หรือบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ที่ขาดแคลนนั้น จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาดัง ต่อไปนี้

๑.ทำให้เงินทองไหลมาเทมา

๒.เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ

๓.ชีวิตมีแต่ความราบรื่น เหมือนสายน้ำไหล

๔.มีจิตใจที่ใสสะอาด เหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์

ถวายน้ำดื่ม

การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจ แม้จะเป็นเพียงการถวาย “น้ำดื่ม” แด่พระสงฆ์ ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

ดังนั้นเมื่อทำบุญทุกครั้งด้วยการถวายภัตตาหาร และการใส่บาตร ในตอนเช้า การทำบุญด้วยน้ำจึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนั่นเอง.