คาถาเรียกทรัพย์ สวดเช้าและก่อนนอน… เพียง ๖ เดือนก็รู้ได้ ชาตินี้ไม่มีจน

2837
views
คาถาเรียกทรัพย์

คาถาบทนี้มีความสำคัญ เป็นของดีวิเศษมาก… คนที่ใช้คาถานี้ต้องถือศีล ๕ ถ้าไม่ครบให้ถือศีลข้อ ๒ และข้อ ๕

ศีลข้อ ๒ อะทินนาทานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, งดเว้นจากการลักทรัพย์ หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้

ข้อ ๕ สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา, เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ, งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย ของมึนเมา และยาเสพติด อันเป็นที่ตั้งของความประมาท อย่าขาดเป็นอันขาด

คาถาพระปัจเจกโพธิ์ (คาถาเสริมทรัพย์) : พระคาถาของหลวงพ่อปาน (วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

( ตั้งสมาธิมั่น ระลึกถึงพระรัตนตรัยและพระปัจเจกโพธิ พร้อมตั้งนะโม ๓ จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวา โหม

ไหว้พระ

คาถาบทนี้ให้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน ๓ จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว ๑ จบ ก่อนนอน ๓ จบ นอกนั้นว่างเมื่อไร ท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมาย

และเมื่อมีเงินเข้ามาทุกครั้ง อย่าเพิ่งนำไปใช้ให้ถือไว้ในมือแล้วระลึกถึงหลวงพ่อปาน ครูแจง ครูผึ้ง อายุ ๙๙ ปี ที่เป็นผู้นำมาสอนหลวงพ่อปาน

แล้วให้เก็บใส่กระเป๋า ใส่ซองหรือเก็บไว้ในลิ้นชัก เอาเคล็ดเมื่อถึงเวลาจะใช้แล้วจึงนำไปใช้ ให้สังเกตว่าเงินจะงอกหรือเพิ่มขึ้นมาตลอดเวลา โดยการอัศจรรย์มีคนมากมายเจอกับตัวเองมาแล้ว เพียง ๖ เดือนก็รู้ได้ ไม่มีจนในชาตินี้…