#ชีวิตต้องสู้ สู้กันต่อไป เพื่อชีวิตของเราเอง เมื่อใจเป็นสุข ก็ชนะทุกที่

2012
views
ชีวิตต้องสู้

⦿ ชีวิตนี้ มันต้องสู้ ให้รู้แน่
ไม่อ่อนแอ แม้เหนื่อยล้า อย่าสิ้นหวัง
ถึงเรี่ยวแรง จะโรยรา ถอยกำลัง
ชีวิตยัง คงมีอยู่ จงสู้ไป

ทุกคนล้วนมีปัญหาและอุปสรรค เราจะชนะจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ ใจเราต้องเข้มแข็ง ยอมรับความจริง ไม่หนีปัญหา

ทุกคนล้วนมีปัญหาเข้ามาในชีวิตต่าง ๆ มากมาย และอุปสรรคเหล่านี้จะผ่านพ้นไปได้ ถ้าหากใจเราเข้มแข็ง ยอมรับความจริง เปิดใจยอมรับ ไม่ยึดติดกับความทุกข์ อย่ากลัวที่จะแก้ไข

เพราะความกลัวจะเป็นตัวฉุดให้เราไม่กล้าที่จะลุกขึ้น เราต้องตั้งมั่นที่จะแก้ไข เพราะสิ่งที่ผิดพลาดทุกคนล้วนมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกคนล้วนต้องเคยทำผิดพลาดกัน

ผู้หญิง

ความผิดพลาด ความล้มเหลวในอดีตจะทำให้เราเข้มแข็ง และเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นได้ บางทีเราอาจต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากความผิดพลาด

เพราะความผิดพลาดอาจทำให้เราเป็นคนเข้มแข็ง ไม่อ่อนไหว และไม่ท้อถอยง่าย เพราะปัญหาเป็นเพียงเครื่องพิสูจน์ ของชีวิต ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อาจต้องพบเจอความสุข ความทุกข์ปะปนกันไป.

ผู้หญิง

ยิ่งเราหันมาศึกษากฎแห่งการกระทำ ที่เรียกว่า กฎแห่งกรรม ในพระพุทธศาสนาด้วยแล้ว ก็ยิ่งมีความเข้าใจและจะพบว่ามนุษย์ทุกคน ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียว

เพราะ เราเคยคิดพูดและกระทำ ที่ต่างกัน ก็ส่งผลให้ได้สิ่งที่ไม่เหมือนกัน ทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ นั่นเอง

ผู้หญิง

แต่สิ่งที่จะแก้ไขได้ดีที่สุด คงจะเป็นเรื่องที่ว่า ทำอย่างไร เราจะไม่ก่อเวรเพิ่มขึ้นอีก ทำดีให้มากที่สุด พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง นี่แหละกำไรชีวิตที่แท้จริง

เพราะเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปแล้ว ไม่มีอะไรที่เราจะนำติดตัวไปได้ นอกจากความดี (บุญ) และความชั่ว (บาป) เท่านั้น

by ต้นไม้ใกล้ฝั่ง