เคล็ดลับ วิธีแก้บนด้วยตนเอง บนแล้วจำไม่ได้ (ทุกภพชาติ)

5814
views
บนแล้วจำไม่ได้

ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนเราทำมาช้านานและอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน การบนบานศาลกล่าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา ถือเป็นพันธะสัญญาที่ต้องชดใช้

การที่คนเราจะได้สิ่งที่บนไว้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวาสนาและกรรมเก่าของตนเองไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาไม่ช่วย แต่ว่าคนที่มีบุญวาสนาเมื่อถึงเวลาก็จะได้รับผลอย่างแน่นอน

บนแล้วจำไม่ได้

แต่คนที่ไม่เคยทำบุญเลย ก็ย่อมไม่มีวาสนาจะได้รับผลบุญนั้น เพราะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ฝืนกฎแห่งกรรมไม่ได้ เมื่อบนแล้วถือเป็นพันธะสัญญา

แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะไม่เอาเรื่องเอาความ แต่เหล่าตีนโรงตีนศาลเหล่าบริวารที่เป็นวิญญาณพเนจรที่เป็นผู้รับเรื่องที่จะช่วย จะคอยติดตาม คอยทวงหนี้อย่างไม่ลดละ อันนี้จะทำให้เกิดหนี้กรรมใหม่ได้ โดยจะต้องแก้ไขด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

บนแล้วจำไม่ได้

๑. เริ่มจากการถือศีล ๘ สามวัน ห้าวัน เจ็ดวัน สิบวัน ตามศรัทธา แล้วปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ ฝึกสติ – นั่งสมาธิ แผ่เมตตา เป็นการแก้บนด้วยกาย ปฏิบัติบูชา

๒. เมื่อปฏิบัติข้อ ๑ ถึงวันสุดท้าย ก็จัดเครื่องเซ่นบวงสรวง มีอาหารคาว หวาน น้ำ เหล้า ข้าวเปล่า ผลไม้ ดอกไม้เครื่องหอม และอื่นๆ (จัดได้ตามกำลังเงินที่มีมากน้อยตามแต่กำลัง)

๓. จัดวางเครื่องเซ่นบวงสรวงบนโต๊ะ (ปูผ้าขาว) กลางแจ้ง

๔. เริ่มด้วยการ กล่าวชุมนุมเทวดา แล้วอัญเชิญ เทพพรหมทุกชั้นฟ้า เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าเรือน ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร ที่เราได้เคยบนบานไว้แล้ว สมหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้าง จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี

จงมารับเครื่องบวงสรวงสักการะเหล่านี้ และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีแล้วนี้ ถวายแด่ท่าน… ขอให้ท่านทั้งหลายจงรับ และอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญฯ

บนแล้วจำไม่ได้

สุดท้ายจะขอพรด้วยก็ได้ ขอเฉยๆเท่านั้น ห้ามบนอีก จากนั้นก็ปักธูปลงบนอาหารทุกอย่าง ( ใช้ธูป ๓๖ ดอก ปักกระจายกันไปในอาหารแต่ละอย่าง ) เมื่อธูปหมดก็กล่าวลาได้ ว่า

“บัดนี้ ถึงเวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอลาเครื่องบวงสรวงเหล่านี้ เพื่อเป็นสิริมงคลของผู้บริโภคต่อไป”

เสร็จแล้วให้หากระทงใส่อาหารทุกอย่าง ๆ ละ เล็กละน้อย นำไปตั้งไว้ที่ทางสามแพร่งเพื่อให้เหล่าตีนโรงตีนศาล ผีพเนจรมารับไป แล้วนำอาหารส่วนที่เหลือแจกจ่ายเป็นทานให้คนอื่นๆไป อันเป็นการได้กุศลแผ่ไปถึงผู้รับบนบานศาลกล่าวทุกรูปทุกนามอีกต่อหนึ่งด้วย แล้วเราก็จะแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตได้

เคล็ดแก้บนในสิ่งที่จำไม่ได้ (ทุกภพชาติ) หรือบนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้แก้ ทำอย่างไร – ธ. ธรรม รักษ์